Thứ bảy, 18/05/2024, 11:01 AM

Top 3 yếu tố ảnh hưởng mạnh đến nhu cầu trên thị trường

Nhu cầu trên thị trường thường chịu ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Thông thường, có 3 yếu tố được cho rằng có ảnh hưởng mạnh đến nhu cầu tiêu dùng.

Top 3 nhược điểm của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung

Ý kiến - Đời sống   •  Thứ ba, 24/05/2022, 21:59 PM
Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung là một hệ thống kinh tế bao gồm các nguồn lực kinh tế của quốc gia đều thuộc sở hữu Nhà nước.

Khác biệt giữa kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc

Ý kiến - Đời sống   •  Thứ ba, 24/05/2022, 18:10 PM
Kinh tế học thực chứng được xây dựng dựa trên các số liệu cụ thể. Kinh tế học thực chứng được sử dụng cùng kinh tế học chuẩn tắc khi thiếp lập các chính sách.

Top 3 vấn đề cơ bản của nền kinh tế và ví dụ về cú sốc giá dầu

Ý kiến - Đời sống   •  Thứ ba, 24/05/2022, 16:13 PM
Mỗi nền kinh tế trên thế giới đều có đặc điểm khác nhau, tuy nhiên, vẫn luôn tồn tại 3 vấn đề cơ bản của nền kinh tế mà bất kì quốc gia nào cũng cần phải giải quyết.

Top 3 chức năng của tiền tệ và ví dụ thực tiễn

Ý kiến - Đời sống   •  Thứ ba, 24/05/2022, 07:53 AM
Chức năng của tiền tệ bao gồm: phương tiện trao đổi, đơn vị kế toán và phương tiện cất giữ. Để được chấp nhận trong trao đổi, tiền phải dự trữ được giá trị.

Giải mã tiền là gì và top 3 lý do con người nắm giữ tiền

Ý kiến - Đời sống   •  Thứ hai, 23/05/2022, 16:50 PM
Có 3 lý do con người nắm giữ tiền. 3 lý do này liên quan trực tiếp đến khái niệm tiền là gì và lợi ích khi con người nắm giữ tiền.

Cung tiền do ai kiểm soát và top 3 yếu tố tác động đến cung tiền

Ý kiến - Đời sống   •  Thứ hai, 23/05/2022, 11:04 AM
Về cơ bản, có 3 yếu tố tác động đến cung tiền. Để tìm hiểu sâu hơn, cần phải làm rõ khái niệm cung tiền là gì và cung tiền do ai kiểm soát.

Top 3 khái niệm kinh tế vĩ mô cần biết

Ý kiến - Đời sống   •  Thứ sáu, 20/05/2022, 13:46 PM
Các khái niệm kinh tế vĩ mô thường phổ biến vì chúng liên quan đến toàn bộ nền kinh tế. Sau đây là 3 khái niệm kinh tế vĩ mô phổ biến.

Top 4 chỉ số đo lường quy mô nền kinh tế: GDP, GNP, NI và NNP

Ý kiến - Đời sống   •  Thứ ba, 10/05/2022, 21:43 PM
Có 4 chỉ số cơ bản đo lường quy mô nền kinh tế theo kinh tế học vĩ mô, đó là GDP, GNP, NI và NNP. Trong đó, GDP là chỉ số được sử dụng phổ biến nhất.