Thứ năm, 29/02/2024, 00:03 AM
Ý kiến - Đời sống   •   Thứ ba, 24/05/2022, 22:06 PM  •  24/05/2022, 22:06

Top 3 nhân tố ảnh hưởng đến cầu tiền tệ

Nhìn chung, có 3 nhân tố ảnh hưởng đến cầu tiền tệ, đó là giá cả hàng hóa, lãi suất và thu nhập thực tế.

Trong kinh tế học, đường cầu tiền là đường thể hiện mối quan hệ giữa cầu tiền MD với mức lãi suất và thu nhập nhất định. 

Theo lý thuyết Keynes, đường cầu tiền được biểu diễn dưới dạng tổng quát có dạng: 

MD = k.Y - h.i = L(i,Y)

Trong đó 

Y: thu nhập thực tế

i: lãi suất 

k: hệ số co giãn giữa cầu tiền và thu nhập

h: hệ số co giãn giữa cầu tiền và lãi suất

Nhìn chung, có 3 nhân tố ảnh hưởng đến cầu tiền tệ.

Giá cả hàng hóa

Giá cả hàng hóa là một nhân tố ảnh hưởng đến cầu tiền tệ. Con người cần tiền với mục đích đầu tiên là để giao dịch và mua bán hàng hóa. Khi giá cả hàng hóa tiêu dùng tăng, người dân sẽ phải tiêu nhiều tiền hơn cho các chi phí sinh hoạt, khoản tiền dành cho tiêu dùng cũng tăng lên. Mọi người cần giữ lượng tiền danh nghĩa lớn hơn để có thể mua hàng hóa, dịch vụ như trước. Như vậy, cầu tiền danh nghĩa tăng lên trong khi cầu tiền thực tế của mọi người là không đổi.

Lãi suất

Lãi suất mà các cá nhân nhận được từ trái phiếu có thể được coi là giá của tiền vì nó đo lường chi phí cơ hội của việc giữ tiền. Khi lãi suất của trái phiếu giảm, chi phí cơ hội của việc giữ tiền cũng giảm đi do đó cầu về tiền tăng. Ngược lại, khi lãi suất trái phiếu tăng đồng nghĩa chi phí cơ hội của việc giữ tiền tăng lên khiến cho cầu tiền giảm.

Thu nhập thực tế

Thu nhập của người dân được chia thành 2 phần là tiêu dùng và tích lũy. Khi thu nhập tăng, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa dịch vụ tăng lên, người dân mong muốn chi tiêu nhiều hàng hóa- dịch vụ hơn dẫn đến cầu tiền tăng và ngược lại. Do vậy, thu nhập thực tế cũng là một yếu tố ảnh hưởng mạnh đến cầu tiền.

Vũ Trang

Top 3 yếu tố ảnh hưởng mạnh đến nhu cầu trên thị trường

Ý kiến - Đời sống   •   Thứ tư, 25/05/2022, 11:33 AM
Nhu cầu trên thị trường thường chịu ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Thông thường, có 3 yếu tố được cho rằng có ảnh hưởng mạnh đến nhu cầu tiêu dùng.

Top 3 yếu tố ảnh hưởng mạnh đến nguồn cung trên thị trường

Ý kiến - Đời sống   •   Thứ tư, 25/05/2022, 11:26 AM
Trong kinh tế học, nguồn cung trên thị trường được biểu diễn qua đường cung. Có 3 yếu tố ảnh hưởng mạnh đến nguồn cung trên thị trường.

Top 3 hạn chế của chính sách tài khóa

Ý kiến - Đời sống   •   Thứ tư, 25/05/2022, 08:23 AM
Chính sách tài khóa được xem là công cụ hiệu quả giúp Nhà nước thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tuy vậy chính sách này vẫn tồn tại một số hạn chế.

Top 3 nhược điểm của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung

Ý kiến - Đời sống   •   Thứ ba, 24/05/2022, 21:59 PM
Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung là một hệ thống kinh tế bao gồm các nguồn lực kinh tế của quốc gia đều thuộc sở hữu Nhà nước.