Chủ nhật, 14/07/2024, 12:47 PM
Xã Hội   •   Thứ sáu, 05/07/2024, 13:11 PM  •  05/07/2024, 13:11

Các di tích lịch sử - văn hóa thu 4.100 tỷ đồng tiền công đức

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số tiền thực thu tiền công đức, tài trợ trong năm 2023 của các di tích lịch sử - văn hóa là 4.100 tỷ đồng (không bao gồm các khoản công đức, tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng; tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo).

Bộ Tài chính vừa có báo cáo kết quả kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên phạm vi toàn quốc năm 2023.

Báo cáo từ các địa phương, cả nước hiện có 31.211 di tích lịch sử - văn hóa (gồm 31.581 di tích thành phần). Trong đó có 206 di tích quốc gia đặc biệt, 3.875 di tích quốc gia, 10.963 di tích cấp tỉnh và 16.167 di tích được đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương.

Năm 2023 có 15.324 di tích (49%) có số liệu thu, chi tiền công đức, tài trợ. Trong đó, tổng số di tích là cơ sở tôn giáo là 5.683 di tích, hiện có 3.912 di tích trong tổng số này (69%) có số liệu thu, chi tiền công đức, tài trợ, số di tích còn lại không báo cáo.

Tổng số tiền thực thu trong năm 2023 của các di tích lịch sử - văn hóa là 4.100 tỷ đồng (không bao gồm các khoản công đức, tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng; tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo).

Tổng số các di tích khác là 25.898 di tích, hiện có 11.412 di tích (44%) có số liệu thu, chi; số còn lại chủ yếu là di tích tư nhân, nhà thờ dòng họ không báo cáo và các di tích đặc thù không có công đức, tài trợ (di tích là địa điểm ghi dấu sự kiện, mốc lịch sử, phố cổ, nhà cổ, văn chỉ, địa điểm khảo cổ, hang động). Các di tích trên địa bàn tỉnh Đắk Nông không có thu, chi công đức, tài trợ.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng chỉ rõ, số thu tại các di tích là cơ sở tín ngưỡng 3.062 tỷ đồng (75%). Có 63 di tích thu trên 5 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý có 28 di tích thu trên 10 tỷ đồng, và 7 di tích thu trên 25 tỷ đồng, gồm: Miếu Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc, An Giang 220 tỷ đồng; Đền Bảo Hà ở Bảo Yên, Lào Cai 71 tỷ đồng; Khu di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo ở Bà Rịa -Vũng Tàu 34 tỷ đồng; Đền Sòng Sơn ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa 28 tỷ đồng; Đền Hùng ở Phú Thọ 26 tỷ đồng và 2 di tích ở Hà Nội (Đình La Khê ở Hà Đông 28 tỷ đồng và Đền trình Ngũ Nhạc (chùa Hương) ở huyện Mỹ Đức 33 tỷ đồng).

Số thu tại các di tích là cơ sở tôn giáo 1.038 tỷ đồng (25%). Có 15 di tích thu trên 5 tỷ đồng, trong đó chỉ có 4 di tích thu trên 10 tỷ đồng: Chùa Tranh ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 10,2 tỷ đồng; Chùa Tàm Xá ở Đông Anh, Hà Nội hơn 10 tỷ đồng; Chùa Ông ở Biên Hòa, Đồng Nai 14,2 tỷ đồng; Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Cà Mau 14,4 tỷ đồng.

Có 7 tỉnh, thành phố có số thu trên 200 tỷ đồng, gồm: Hà Nội 672 tỷ đồng, Hải Dương 278 tỷ đồng, An Giang 277 tỷ đồng, Bắc Ninh 269 tỷ đồng, Hưng Yên 242 tỷ đồng, Nam Định 215 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Ninh được giao thực hiện thí điểm việc kiểm tra, số thu 4 tháng đầu năm 2023 trên 67 tỷ đồng (đã bổ sung số thu tại chùa Ba Vàng và một số di tích), ước thu cả năm trên 200 tỷ đồng.

Có 9 tỉnh, thành phố có số thu trên 100 tỷ đồng đến dưới 200 tỷ đồng, gồm: Hải Phòng 183 tỷ đồng, Thái Bình 169 tỷ đồng, Vĩnh Phúc 127 tỷ đồng, Bắc Giang 122 tỷ đồng, Phú Thọ 119 tỷ đồng, Lào Cai 116 tỷ đồng, Nghệ An 115 tỷ đồng, Ninh Bình 110 tỷ đồng, Thanh Hóa 105 tỷ đồng.

Tổng số chi trong năm 2023 là 3.612 tỷ đồng (một số địa phương có số chi cao hơn số thu do sử dụng số dư năm 2022 chuyển sang).

Trong đó, chi quản lý là 445 tỷ đồng (12%); chi hoạt động lễ hội là 692 tỷ đồng (19%); chi tu bổ, tôn tạo di tích là 1.643 tỷ đồng (46%); các khoản chi tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình phụ trợ tại di tích là 542 tỷ đồng (15%). 

PV
Theo Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp

Bức tranh tài chính ảm đạm của Xây dựng Hòa Bình

Báo cáo tài chính của HBC cho thấy vốn chủ sở hữu của tập đoàn từ 1.191 tỷ đồng đã giảm xuống chỉ còn gần 93,381 tỷ đồng, giảm đến hơn 92% so với năm 2022. Doanh nghiệp cũng báo nợ phải trả lên đến con số gần 15.156 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vỹ làm Phó cục trưởng Cục Thuế Nghệ An

Xã Hội   •   Thứ sáu, 05/07/2024, 13:14 PM
Cục Thuế Nghệ An vừa tổ chức lễ Công bố quyết định của Tổng cục Thuế về việc bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục Thuế Nghệ An.

Quốc hội thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước

Xã Hội   •   Thứ sáu, 05/07/2024, 13:13 PM
Sáng nay (7/6), Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 trong đó có Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Bà Chu Thanh Hường giữ chức Phó cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang

Xã Hội   •   Thứ sáu, 05/07/2024, 13:12 PM
Tổng cục Thuế quyết định bổ nhiệm bà Chu Thanh Hường - Trưởng phòng Kê khai và Kế toán thuế, Cục Thuế Bắc Giang giữ chức Phó cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang.

Năm 2024, TKV được giao tổng doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sau thuế giảm

Xã Hội   •   Thứ sáu, 05/07/2024, 13:11 PM
Theo quyết định của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, năm 2024 Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) được giao chỉ tiêu tổng doanh thu là 178.600 tỷ đồng (cao hơn năm 2023 hơn 15.000 tỷ đồng) nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ là 2.584 tỷ đồng (thấp hơn 500 tỷ đồng).