Thứ hai, 15/07/2024, 19:27 PM
Xã Hội   •   Thứ sáu, 05/07/2024, 13:11 PM  •  05/07/2024, 13:11

Năm 2024, TKV được giao tổng doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sau thuế giảm

Theo quyết định của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, năm 2024 Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) được giao chỉ tiêu tổng doanh thu là 178.600 tỷ đồng (cao hơn năm 2023 hơn 15.000 tỷ đồng) nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ là 2.584 tỷ đồng (thấp hơn 500 tỷ đồng).

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa quyết định giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Theo đó, tổng doanh thu là 178.600 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 2.584 tỷ đồng; tỷ suất; lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 6,3%; khả năng thanh toán nợ đến hạn >1.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao Hội đồng thành viên TKV chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và chỉ đạo các giải pháp để thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 theo Quyết định của Ủy ban đảm bảo hoàn thành kế hoạch và các nội dung yêu cầu của Quyết định này, phấn đấu đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025 của TKV đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; sử dụng nguồn lực, nguồn vốn nhà nước có hiệu quả, đúng quy định pháp luật; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

Trước đó, Ủy ban Quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - TKV. Trong đó, chỉ tiêu Công ty mẹ - TKV như sau: sản lượng sản xuất thanh thành phẩm là 25,4 triệu tấn; kế hoạch vốn đầu tư 5.633 tỷ đồng; kế hoạch nộp ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật. Sản lượng sản xuất than thành phẩm là 37,4 triệu tấn.

Năm 2023, Công ty mẹ TKV được giao tổng doanh thu 163.234 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 3.024 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 7,9%; khả năng thanh toán nợ đến hạn theo quy định hiện hành.

Kết quả năm 2023, doanh thu toàn Tập đoàn TKV đạt trên 170.000 tỷ đồng (bằng 101,2% kế hoạch năm). Sản lượng than tiêu thụ trong năm 2023 đạt 47,916 triệu tấn (bằng 103,05% kế hoạch năm và bằng 100,31% so với cùng kỳ năm 2022). Sản lượng Alumin (quy đổi) tiêu thụ đạt 1,416 triệu tấn (bằng 108,93% so với kế hoạch năm và bằng 96,39% so với cùng kỳ năm 2022).

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế toàn Tập đoàn năm 2023 dự kiến khoảng 7.800 tỷ đồng, bằng 156% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ TKV năm 2023 dự kiến đạt 5.100 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân (ROA) năm 2023 toàn Tập đoàn dự kiến đạt 5,22% và của Công ty mẹ TKV năm 2023 là 4,86%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) năm 2023 toàn Tập đoàn dự kiến là 12,86%. Trong đó, ROE của Công ty mẹ TKV là 10,10%, cao hơn 2,20% so với số kế hoạch được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước giao tại Quyết định số 283/QĐ-UBQLV ngày 15/6/2023 (7,90%).


Theo Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thị Thanh Vỹ làm Phó cục trưởng Cục Thuế Nghệ An

Xã Hội   •   Thứ sáu, 05/07/2024, 13:14 PM
Cục Thuế Nghệ An vừa tổ chức lễ Công bố quyết định của Tổng cục Thuế về việc bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục Thuế Nghệ An.

Quốc hội thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước

Xã Hội   •   Thứ sáu, 05/07/2024, 13:13 PM
Sáng nay (7/6), Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 trong đó có Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Bà Chu Thanh Hường giữ chức Phó cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang

Xã Hội   •   Thứ sáu, 05/07/2024, 13:12 PM
Tổng cục Thuế quyết định bổ nhiệm bà Chu Thanh Hường - Trưởng phòng Kê khai và Kế toán thuế, Cục Thuế Bắc Giang giữ chức Phó cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang.

Các di tích lịch sử - văn hóa thu 4.100 tỷ đồng tiền công đức

Xã Hội   •   Thứ sáu, 05/07/2024, 13:11 PM
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số tiền thực thu tiền công đức, tài trợ trong năm 2023 của các di tích lịch sử - văn hóa là 4.100 tỷ đồng (không bao gồm các khoản công đức, tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng; tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo).