Thứ ba, 26/09/2023, 20:54 PM
Chuyện nghề   •   Thứ tư, 05/01/2022, 21:36 PM  •  05/01/2022, 21:36

Những nghề kiếm tiền tỷ ở Việt Nam hiện nay

Danh sách những nghề kiếm tiền tỷ ở Việt Nam xuất hiện ở hầu khắp các lĩnh vực, chủ yếu là các vị trí giám đốc, trưởng bộ phận, quản lý.

Nghề kiếm tiền tỷ đầu tiên: Chief Human Resources Officer

Giám đốc nhân sự hay CHRO là viết tắt của cụm từ Chief Human Resources Officer, chỉ chức danh Giám đốc nhân sự hay Giám đốc tuyển dụng - người đứng đầu bộ phận Nhân sự của doanh nghiệp, cố vấn cho CEO chiến lược tìm kiếm, đào tạo và phát triển con người. Một trong những nhiệm vụ chính của CHRO là thiết kế và thực hiện chiến lược nhân tài, bao gồm tuyển dụng, tuyển dụng, phát triển và giữ chân nhân viên. 

CHRO là một trong những nghề kiếm tiền tỷ ở Việt Nam bởi công việc này có đóng góp quan trọng đối với doanh nghiệp. CHRO là người truyền thông tin cho nhân sự của doanh nghiệp, tạo liên kết giữ các nhân viên với nhau và nhân viên với Công ty. Tựu trung, Giám đốc nhân sự là người dàn xếp tất cả các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp, quản trị con người, quản trị những cơ hội và rủi ro trong quá trình tuyển dụng.

Theo báo cáo của Adecco, hiện nay, mức lương của một giám đốc nhân sự có từ 10 năm kinh nghiệm trở lên sẽ dao động trong khoảng 250 - 350 triệu đồng/tháng, tương đương 3 - 4,2 tỷ đồng/năm.

HR Director

Trong tồ chức, HR Director là vị trí chịu trách nhiệm lập kế hoạch nhân sự chiến lược phù hợp với hướng kinh doanh; Lập kế hoạch, phát triển và đánh giá các chức năng nhân sự; Xây dựng các chính sách nhân sự phù hợp và các chương trình để quản lý hiệu quả trong tổ chức.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương của HR Director với 5 năm kinh nghiệm trở lên trong khoảng 180 - 300 triệu đồng/tháng, tương đương 2,16 - 3,6 tỷ đồng/năm.

HR Manager

Trưởng phòng nhân sự (HR Manager) là người lên kế hoạch, xây dựng, điều phối các hoạt động quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Họ giám sát việc tuyển dụng, tham gia với các giám đốc cấp cao trong việc ra quyết định. Họ đóng vai trò cầu nối giữa những lãnh đạo quản lý doanh nghiệp và các nhân viên cấp dưới.

Theo báo cáo của Adecco, hiện nay, mức lương của một HR Manager với 5 năm kinh nghiệm trở lên dao động trong khoảng 90 - 140 triệu đồng/tháng, tương đương 1,08 - 1,68 tỷ đồng/năm.

HRBP

HRBP là viết tắt của cụm từ Human Resource Business Partner, có nghĩa là Nhân sự - đối tác kinh doanh. Đây là một vị trí cấp cao trong bộ phận Nhân sự, có nhiệm vụ tối ưu các hoạt động nhân sự để hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh của tổ chức.

4 nhiệm vụ chính của một HRBP là kiểm soát chiến lược các quy trình nhân sự, dánh giá và phát triển nhân sự, hợp tác chặt chẽ với ban điều hành và xây dựng thương hiệu tuyển dụng.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương của một HPBP với 5 năm kinh nghiệm trở lên dao động trong khoảng 70 - 130 triệu đồng/tháng, tương đương 840 triệu - .1,56 tỷ đồng/năm.

Associate/Senior Associate (Qualified Lawyer)

Associate/SeniorAssociate (Qualified Lawyer)- Nhân viên/ Cộng tác viên cấp cao có nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng, giải thích luật, quy tắc và quy định của hợp đồng và doanh nghiệp, phân tích kết quả có thể xảy ra dựa trên tiền lệ pháp lý, phát triển các chiến lược và đánh giá các phát hiện. Ngoài ra, họ còn thực hiện công việc nghiên cứu và thu thập bằng chứng.

Associate/Senior Associate là những người có kiến thức thấu đáo về các quyết định, pháp lệnh và quy chế, chuẩn bị và soạn thảo các tài liệu pháp lý. Vị trí này còn làm làm đại diện cho chính khách hàng của họ. Đáng chú ý, đây cũng là một trong những nghề kiếm tiền tỷ ở Việt Nam.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương của một Associate/Senior Associate có từ 5 năm kinh nghiệm dao động trong khoảng 85-140 triệu đồng/tháng, tương đương khoảng 1,02 - 1,68 tỷ đồng/năm.

Head of Legal

Trưởng phòng pháp lý (Head of Legal) là người chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ quy hoạch pháp lý và hoạt động của tập đoàn tại Việt Nam cũng như các vùng khác; hợp tác chặt chẽ với bộ phận pháp lý của khu vực và nhóm đội. Những người giữ chức vụ này lãnh đạo một nhóm hoạt động pháp lý và hoạt động như một đối tác kinh doanh hợp pháp, hỗ trợ chiến lược tăng trưởng kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương cho vị trí này cho người từ 3-5 năm kinh nghiệm dao động từ 140 - 200 triệu đồng/tháng (tương đương 1,68-2,4 tỷ đồng/năm) trong khi đối với người có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên, mức lương sẽ dao động từ 220 - 300 triệu đồng/tháng (tương đương 2,64 - 3,6 tỷ đồng/năm)

Legal Manager

Giám đốc pháp lý (Legal Manager) là người soạn thảo và xem xét các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu của công ty (bao gồm thông báo và biên bản của hội đồng quản trị và cổ đông cuộc họp) của công ty; Hợp tác chặt chẽ với Bộ phận pháp lý của khu vực và nhóm đội và lãnh đạo một nhóm điều hành pháp lý có phạm vi nhỏ hơn hoạt động như một doanh nghiệp hợp pháp đóng vai trò đối tác, hỗ trợ chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương cho vị trí này dao động từ 70 - 110 triệu đồng/tháng tùy theo số năm kinh nghiệm, tương đương 840 triệu - 1,32 tỷ đồng.

Legal Counse

Tư vấn pháp lý (Legal Counse) là vị trí đảm bảo pháp luật và tuân thủ pháp luật cho các phòng ban cũng như mục đích kinh doanh chung của công ty; Hợp tác chặt chẽ với Bộ phận pháp lý của khu vực và nhóm đội đồng thời hoạt động như một cá nhân đóng góp, đưa ra những tư vấn pháp lý cho hoạt động kinh doanh.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương của vị trí này dao động từ 60-100 triệu đồng tùy thuộc vào số năm kinh nghiệm, tương đương 720 triệu - 1,2 tỷ đồng/năm.

CIO - CDO

Chief Information Oficer (CIO) - Giám đốc công nghệ thông tin và Chief Digital Oficer (CDO) - Giám đốc kĩ thuật số là những người vạch kế hoạch chiến lược  và tầm nhìn cho sản phẩm, kỹ thuật số tầm nhìn chuyển đổi và thiết lập các mục tiêu và mục tiêu để phát triển. Ngoài ra, hai vị trí này còn thực hiện công việc phân chia và cấu trúc các nguồn lực, kiểm soát và bố trí ngân sách để triển khai đồng thời góp phần xây dựng và tạo điều kiện cho tầm nhìn, văn hóa, môi trường làm việc của doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương cho hai vị trí này dao động từ 190 - 300 triệu đồng/tháng cho người có từ 10 năm kinh nghiệm trở lên, tương đương 2,28 - 3,6 tỷ đồng/năm.

IT Director

Giám đốc Công nghệ thông tin (IT Director) chịu trách nhiệm đặt kế hoạch và mục tiêu, sắp xếp lộ trình với hoạt động chiến lược kinh doanh; Phân bổ và kiểm soát ngân sách cho công nghệ thông tin hoạt động cùng với đó là phân chia và hoạch định kế hoạch chiến lược cho cơ sở hạ tầng, cấu trúc đội ngũ công nghệ  và bảo mật hệ thống.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương của một IT Director với 10 năm kinh nghiệm trở lên dao động từ 100-150 triệu đồng/tháng, tương đương 1,2 - 1,8 tỷ đồng/năm, thuộc top những nghề kiếm tiền tỷ ở Việt Nam.

Software/Solution Architect

Kiến trúc sư phần mềm (Software Architect) là người chịu trách nhiệm thiết kế bộ khung cho hệ thống, là cầu nối giữa chủ sở hữu sản phẩm và đội ngũ kĩ thuật. Ngoài ra, họ còn có nhiệm vụ viết các tài liệu kiến trúc tổng quan, dãy mã hóa cũng như hướng dẫn các nhà phát triển (developer) hoàn thiện các bản thiết kế chức năng chi tiết. 

Kiến trúc sư giải pháp (Solution Architect) sở hữu vai trò bao quát tương đối rộng như: có nhiệm vụ tham gia trực tiếp vào đội ngũ kinh doanh, nắm rõ các vấn đề liên quan đến kinh doanh với khách hàng rồi đưa ra đề xuất các giải pháp thiết kế hệ thống theo dạng tối ưu hóa hoạt động.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương của hai vị trí này từ 80 - 100 triệu đồng/tháng với người từ 3-5 năm kinh nghiệm, tương đương 960 triệu - 1,2 tỷ đồng/năm.

Head of E-commerce

Trong doanh nghiệp, Giám Đốc Phát Triển Thương mại điện tử (Head of E-commerce) đóng vai trò là người phụ trách tối ưu hóa thị trường kỹ thuật số, tối ưu hiệu suất của nó và trải nghiệm của người dùng; Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược khác nhau để đem đến sự hài lòng cho khách hàng như đưa ra các sản phẩm khuyến mại cùng với đó là phân tích hành vi của người dùng, thống kê mua hàng để triển khai các tính năng mới, chiến dịch khuyến mại để tối đa hóa doanh thu và tối ưu hóa lợi nhuận.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương cho vị trí công việc này dao động từ 90 - 150 triệu đồng/tháng, tương đương 1,08 - 1,8 tỷ đồng/năm.

Account Director

Công việc của Giám đốc Dịch vụ Khách Hàng (Account Director) là xây dựng các mối quan hệ với đối tác lớn, đưa ra các định hướng về chiến lược cho khách hàng, giải quyết khi có sự cố xảy ra, quản lý bao quát các cấp thấp hơn đó là Account Manager và Account Executive.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương của Account Director dao động từ 120 - 140 triệu đồng/tháng, tương đương 1,44 - 1,68 tỷ đồng/năm.

Digital Director

Một Giám đốc Kỹ thuật (Digital Director) sẽ đảm nhận việc thu thập và phác thảo chiến lược kỹ thuật số cho các hoạt động để đảm bảo đạt được mục tiêu cũng như thu thập, hợp nhất và phân tích dữ liệu người dùng cho tối ưu hóa hiệu suất chiến dịch; Bên cạnh đó là làm việc và thương lượng với đối tác để đảm bảo trình bày thương hiệu nhất quán trên các kênh truyền thông.

Đây là vị trí nằm trong nhóm những nghề kiếm tiền tỷ ở Việt Nam hiện nay.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương cho vị trí Digital Director dao động từ 120 - 150 triệu đồng/tháng, tương đương 1,44 - 1,8 tỷ đồng/năm.

Creative Director

“Creative director” là thuật ngữ chỉ vị trí giám đốc sáng tạo – người có trách nhiệm xây dựng nên hình ảnh của thương hiệu doanh nghiệp, thực hiện các công việc có liên quan đến hình ảnh, thông điệp của các nhãn hàng hay các công ty thông quá các kênh giao tiếp và truyền thông.

Hiện nay, giám đốc sáng tạo là chức vụ rất quan trọng trong các công ty hoạt động thuộc lĩnh vực thiết kế, giải trí, thời trang, truyền thông – quảng cáo,… Creative director được xem là yếu tố then chốt của quá trình sản xuất và phát triển các sản phẩm, dịch vụ. Họ là người lãnh đạo thực hiện các thiết kế, sáng tạo ra các chiến dịch truyền thông và hướng dẫn đội ngũ nhân viên cấp dưới thực hiện các công việc theo kế hoạch đã đề ra.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương của vị trí này dao động từ 90 - 120 triệu đồng/tháng, tương đương 1,08 - 1,44 tỷ đồng/năm.

CFO

CFO (Chief Finance Officer) là giám đốc tài chính. CFO là một vị trí vô cùng quan trọng của doanh nghiệp. Họ cũng là người phải chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc về các công tác tài chính của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ tổng quan của một CFO chính là hoàn thiện bộ máy tài chính của công ty hoặc doanh nghiệp với những công việc về quản lý tài chính: Nghiên cứu, phân tích, triển khai và xử lí các vấn đề, kiểm soát rủi ro với các mối quan hệ về tài chính. Giám đốc tài chính CFO có khả năng sử dụng các công cụ tài chính, xây dựng các kế hoạch về tài chính để giúp thực hiện tối đa hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn, từ đó đưa ra các cảnh báo đối với các mối nguy, giúp tiết kiệm chi phí với các hoạt động kinh doanh được đnáh giá không có hiệu quả thông qua nghiệp vụ phân tích tài chính.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương của vị trí CFO hiện nay từ 230 - 250 triệu đồng/tháng, tương đương 2,76 - 3 tỷ đồng/năm, thuộc hàng cao nhất trong những nghề kiếm tiền tỷ ở Việt Nam.

Finance Director

Trong các tổ chức có CFO, Finance Director có trách nhiệm tương tự như CFO, nhưng không thuộc nhóm điều hành cấp cao. Vai trò của họ là giám sát và chỉ đạo các hoạt động tài chính của công ty và báo cáo cho Giám đốc tài chính. Họ cố gắng tạo ra một nền tảng vững chắc để một tổ chức có thể phát triển.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương của Finance Director dao động từ 120 - 165 triệu đồng/tháng, tương đương 1,44 - 1,98 tỷ đồng/năm.

Chief Engineering

Trong tổ chức, Kỹ sư trưởng (Chief Engineering) chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả các trang web thiết bị được bảo dưỡng đúng cách và vận hành theo đúng chức năng; Quản lý tổng thể bộ phận kĩ thuật bao gồm lập kế hoạch, đào tạo, huấn luyện,... và bảo trì bộ phận trang thiết bị trong tổ chức. Chief Engineering cũng đảm nhận nhiệm vụ duy trì hoạt động thực tế của trang web tổ chức.

Theo báo cáo từ Adecco, mức lương cho vị trí công việc này dao động từ 220-270 triệu đồng/tháng, tương đương 2,64 - 3,24 tỷ đồng/năm.

Operation Director/ Factory Manager

Tùy vào từng ngành nghề cụ thể mà Giám đốc Vận hành (Operation Director) nắm giữ những vai trò khác nhau trong doanh nghiệp. Song nhìn chung vai trò chính của vị trí này vẫn là giữ cho mọi hoạt động của doanh nghiệp được vận hành trơn tru, sản sinh lợi nhuận và hoàn thiện chỉ tiêu đặt ra. Cụ thể, Operation Director thường giữ 4 vai trò: Kiểm soát thông tin tài chính và ngân sách; Quản lý chuỗi cung ứng và hàng tồn kho; Quản lý nhân sự và quản lý các hoạt động của doanh nghiệp

Factory Manager là vị trí Quản lý nhà máy. Người đảm nhận vị trí này sẽ giám sát các hoạt động trong nhà máy. Họ chịu trách nhiệm giám sát công nhân sản xuất, tăng năng suất, giảm chi phí, giám sát kiểm soát chất lượng và đảm bảo hoạt động trơn tru tổng thể.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương cho hai vị trí công việc này dao động từ 270 - 350 triệu đồng/tháng, tương đương 3,24 - 4,2 tỷ đồng/năm.

Head of Production

Giám đốc Sản xuất (Head of Production) là vị trí chịu trách nhiệm về mặt chiến lược và chiến thuật đối với việc thực hiện chiến lược sản xuất và đặt ra các mục tiêu hoạt động chiến lược để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng về chất lượng sản phẩm, chi phí và giao hàng, tối đa hóa hiệu quả, tối ưu hóa mức sản xuất và thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương cho vị trí này dao động từ 80-170 triệu đồng/tháng, tương đương 960 triệu - 2,04 tỷ đồng.

Supply Chain Manager

Supply Chain Manager còn được biết đến với tên gọi Quản lý chuỗi cung ứng. Đây là vị trí phụ trách việc quản lý và giám sát toàn bộ các hoạt động để có được một sản phẩm hoàn chỉnh và đưa sản phẩm đó ra tiêu thụ trên thị trường. Quá trình này bắt đầu từ khâu mua nguyên vật liệu cho đến sản xuất và đưa sản phẩm đến được tay người tiêu dùng.

Trong suốt quá trình đó, Supply Chain Manager có trách nhiệm điều hành và quản lý hoạt động mua sắm nguyên vật liệu, sản xuất, vận chuyển, lưu trữ và phân phối sản phẩm ra thị trường. Các Supply Chain Manager có vai trò đảm bảo các sản phẩm được sản xuất ra đạt tiêu chuẩn chất lượng và được giao đến tay người tiêu dùng trong trạng thái tốt nhất.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương của Supply Chain Manager hiện nay dao động từ 80 - 150 triệu đồng/tháng, tương đương 960 triệu - 1,8 tỷ đồng/năm.

General Manager/Managing Director

Tổng quản lý (General Manager) là một vị trí cấp cao quản lý tất cả các yếu tố về doanh thu cũng như lợi nhuận trong báo cáo thu nhập của một công ty. General Manager đóng vai trò là người điều hành của đơn vị kinh doanh và chịu trách nhiệm về chiến lược, cơ cấu, ngân sách, con người, chi phí tài chính. Vị trí này thường đặc biệt phổ biến trong các tổ chức toàn cầu hoặc đa quốc gia có quy mô lớn. Trong nhiều trường hợp, General Manager thường chính là một trong số các vị trí cấp cao khác trong doanh nghiệp.

Managing Director là tên gọi tiếng Anh của chức vụ Giám đốc Điều hành trong khách sạn. Nhiệm vụ của một Giám đốc điều hành bao gồm việc quản lý mọi hoạt động, đảm bảo khách sạn vận hành và tổ chức hiệu quả, tối đa doanh thu và lợi nhuận.Ở nhiều tập đoàn khách sạn lớn sẽ có hệ thống khách sạn đặt ở nhiều địa điểm khác nhau, người đứng đầu quản lý mỗi khách sạn, không ai khác chính là Managing Director. Trong trường hợp, các chủ đầu tư tự mở khách sạn thì thường sẽ tuyển Managing Director để điều hành và quản lý khách sạn.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương của hai vị trí công việc này dao động từ 150 - 350 triệu đồng/tháng, tương đương 1,8 - 4,2 tỷ đồng/năm.

Commercial Director

Giám đốc thương mại (Commercial Director) là một vị trí chỉ huy và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những hoạt động giải trí thương mại của một tổ chức triển khai. Giám đốc thương mại giúp doanh nghiệp của họ xác lập những thời cơ mới và bảo vệ sự tương thích với thị trường của những loại sản phẩm và dịch vụ dựa trên khuynh hướng ngành hiện tại và sự tăng trưởng của thị trường trong tương lai. Mục tiêu chính của giám đốc thương mại là lập kế hoạch, tăng trưởng và thực thi những kế hoạch thương mại phản ánh những tiềm năng và ưu tiên của tổ chức triển khai của họ. Thông thường, những kế hoạch này sẽ tập trung chuyên sâu vào việc tối đa hóa thời cơ thu doanh thu, tạo lệch giá và tạo ra tăng trưởng bền vững và kiên cố.

Theo báo cáo của Adecco, một Commercial Director có mức lương dao động từ 120 - 220 triệu đồng/tháng, tương đương 1,44 - 2,64 tỷ đồng.

Sales Director

Sales Director là Giám đốc kinh doanh – một trong những vị trí cao nhất của nghề Sales. Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty và nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu kinh doanh đã đề ra. Giám đốc bán hàng báo cáo trực tiếp cho Ban Giám đốc hoặc Giám đốc điều hành. Trong các công ty, tập đoàn lớn Sales Director có vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì hoạt động nhịp nhàng của bức tranh tổng thể quá trình thực hiện mục tiêu kinh doanh toàn công ty.

Theo báo cáo của Adecco, Sales Director có mức lương từ 100 - 220 triệu đồng/tháng, tương đương 1,2 - 2,64 tỷ đồng/năm.

Regulatory Affairs Director

Regulatory Affairs, còn được gọi là Government Affairs là một nghề liên quan đến các quy định trong một số ngành công nghiệp như dược phẩm, thiết bị y tế, năng lượng, ngân hàng, viễn thông… Regulatory Affairs có một ý nghĩa rất đặc biệt trong ngành chăm sóc sức khỏe (dược phẩm, thiết bị y tế, sản phẩm sinh học và thực phẩm chức năng). Chức năng Regulatory Affairs trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là cực kỳ quan trọng nó đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe lưu hành trên thị trường. Các cá nhân người đảm bảo cho việc tuân thủ các quy định, chuẩn bị hồ sơ đệ trình, cũng như cá nhân liên quan đến thử nghiệm lâm sàng, đảm bảo chất lượng đều được coi là những chuyên gia về pháp lý, hay người chịu trách nhiệm về pháp lý (regulatory professional).

Theo báo cáo của Adecco, mức lương cho vị trí này dao động từ 120 - 150 triệu đồng/tháng, tương đương 1,44 - 1,8 tỷ đồng/năm.

Group Chief Executive Officer – Private Equity Investee

Group Chief Executive Officer – Private Equity Investee trong doanh nghiệp đóng vai trò là những người quản lý hoạt động hàng ngày của công ty cổ phần, xây dựng và mô hình hóa một nền văn hóa nhóm trong công ty cũng như cung cấp khả năng lãnh đạo đầy cho nhóm điều hành, thiết lập mối quan hệ công ty với Ban Giám đốc. Ngoài ra, họ còn điều hành hoạt động kinh doanh một cách chiến lược và có lợi nhuận bằng cách xây dựng các chính sách bằng sự nhạy bén trong kinh doanh.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương cho vị trí này dao động từ 350 - 400 triệu đồng/tháng, tương đương 4,2 - 4,8 tỷ đồng/năm, hàng đầu trong nhóm những nghề kiếm tiền tỷ ở Việt Nam.

Investment Director, Private Equities

Vị trí này chịu trách nhiệm thực hiện quản lý danh mục đầu tư và quan sát thị trường nghiên cứu, tư vấn giao dịch và định giá đồng thời tìm nguồn cung ứng các dự án mới của phù hợp với các thỏa thuận đầu tư vào các lĩnh vực đa dạng trên thị trường và các dự án nghiên cứu khả thi. Họ cũng dẫn dắt nhóm Đầu tư để nâng cao các giao dịch chất lượng vào các khoản đầu tư. Ngoài ra, hai vị trí này còn đảm nhận công việc thiết kế và triển khai hoạch giám sát sau đầu tư để đảm bảo tối đa lợi tức đầu tư.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương của vị trí này dao động từ 150 - 215 triệu đồng/tháng, tương đương 1,8 - 2,58 tỷ đồng/năm.

Head of Credit Risks

Trưởng bộ phận rủi ro tín dụng (Head of Credit Risks) có nhiệm vụ xây dựng chính sách, quy định, quy trình quản trị rủi ro đối với hoạt động tín dụng. Xây dựng chính sách và thẩm quyền phê duyệt tín dụng, thu hồi nợ xấu; Xây dựng các kịch bản và kế hoạch quản lý giảm thiểu chi phí rủi ro. Giám sát chất lượng danh mục, ngưỡng kiểm soát, giới hạn an toàn. Xây dựng các hướng dẫn quy định của pháp luật, ngân hàng nhà nước và các nghiệp vụ quản trị rủi ro theo phạm vi được phân công. Phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi roCác công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương cho vị trí công việc này dao động từ 130 - 190 triệu đồng/tháng, tương đương 1,56 - 2,28 tỷ đồng/năm.

Head of Personal Financial Services - Retail Banking/Mortgage/Consumer Lending

Những vị trí này đảm nhận việc chịu trách nhiệm về hoạt động, chiến lược chỉ đạo và lãnh đạo mảng bán lẻ của Ngân hàng các mạng lưới chi nhánh, xây dựng doanh nghiệp và gắn kết một cách mạnh mẽ đội Bán hàng và đội Phân phối.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương cho vị trí này dao động từ 110 - 175 triệu đồng/tháng, tương đương 1,32 - 2,1 tỷ đồng/năm.

Head of Partnership

Trưởng bộ phận kinh doanh liên kết (Head of Partnership) có nhiệm vụ hỗ trợ Giám đốc điều hành trong việc xác định và triển khai chiến lược phát triển kinh doanh đồng thời quản lý và vận hành tất cả các kênh phân phối. Đảm bảo hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổng thể mục tiêu, ngân sách, lợi nhuận, tương lai phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp.

Mức lương của vị trí Head of Partnership dao động từ 85 - 150 triệu đồng/tháng, tương đương 1,02 - 1,8 tỷ đồng/năm.

Senior Director, Actuarial Pricing & Strategies

Công việc của vị trí này là dẫn dắt nhóm định giá về định giá tính toán, phát triển sản phẩm và nghiên cứu kinh nghiệm một cách chính xác. Lãnh đạo nhóm tính toán của công ty thực hiện dịch vụ định giá doanh nghiệp và đánh giá rủi ro đồng thời xây dựng chiến lược sản phẩm và kinh doanh khuôn khổ để hỗ trợ CEO thực hiện kế hoạch.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương cho vị trí này là từ 150 - 200 triệu đồng/tháng, tương đương 1,8 - 2,4 tỷ đồng/năm.

Head of Investment Banking

Vai trò của Trưởng bộ phận Ngân hàng đầu tư (Head of Investment Banking) là phải xác định tăng trưởng tiềm năng và tăng trưởng bên ngoài để bổ sung cho danh mục đầu tư hiện tại của Công ty, các hoạt động M&A để xác định và mua lại doanh nghiệp mới, quản lý nhà môi giới và giao dịch với các nhà cung cấp cũng như các bên liên quan. Vị trí này còn góp phần phát triển mối quan hệ mạnh mẽ với cơ quan chính phủ và đóng vai trò truyền thông quan trọng để thúc đẩy Hội đồng quản trị Định hướng chiến lược của các giám đốc.

Theo báo cáo của Adecco, mức lương của Head of Investment Banking dao động từ 200 - 300 triệu đồng/tháng, tương đương 2,4 - 3,6 tỷ đồng/năm.

Vũ Trang

Những điều có thể khiến bạn trở nên chán nản công việc

Chuyện nghề   •   Thứ năm, 14/10/2021, 06:21 AM
Chán nản công việc là điều thường xuyên xảy ra, nhất là với những người trẻ. Khi chán nản công việc, điều cần làm là đi tìm nguyên nhân.

4 quy tắc 'bất thành văn' để duy trì công việc đầu tiên của bạn

Chuyện nghề   •   Chủ nhật, 10/10/2021, 18:15 PM
Có được công việc đầu tiên bao giờ cũng là một cơ hội đáng quý. Những quy tắc dưới đây sẽ giúp bạn tận dụng tốt hơn cơ hội này, thậm chí gắn bó lâu dài với nó.