Thứ bảy, 28/01/2023, 15:31 PM
Đầu tư   •   Thứ tư, 22/12/2021, 09:53 AM  •  22/12/2021, 09:53

Nhận định cổ phiếu ngày 22/12: VHM, TCH và FPT

Nhận định cổ phiếu đáng chú ý của một số công ty chứng khoán đưa ra trước phiên giao dịch ngày 22/12, bao gồm VHM, TCH và FPT.

Nhận định cổ phiếu ngày 22/12: VHM, TCH và FPT

KBSV: Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VHM, giá mục tiêu 105.600 đồng

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu của VHM đạt 61,7 nghìn tỷ đồng, tăng 24,9% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 52,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Nếu tính cả doanh thu từ các giao dịch bán buôn và dự án BCC, doanh thu 9 tháng năm 2021 của VHM đạt 66,7 nghìn tỷ đồng (tăng 6,6% so với cùng kỳ).

Bên cạnh đó, lợi nhuận gộp đạt 34,3 nghìn tỷ đồng, giảm 85,6% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 56%, tăng so với mức 37% trong cùng kỳ năm 2020, nhờ tỷ trọng đóng góp lớn của giao dịch bán buôn tại hai dự án Ocean Park và Smart City có biên lợi nhuận cao. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 27,1 nghìn tỷ đồng (giảm 65,8% so với cùng kỳ). Tính đến hết quý III năm 2021, Vinhomes đã hoàn thành 68,6% kế hoạch doanh thu và 77,7% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm 2021.

Trong 9 tháng năm 2021, số lượng căn hộ đã bán và đặt cọc không hoàn lại đạt 21.700 căn, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm 2020 với tổng giá trị hợp đồng đạt 41 nghìn tỷ đồng, giảm 14,4% so với cùng kỳ. Tổng giá trị hợp đồng đã kí và chưa ghi nhận doanh thu (bao gồm cả giao dịch bán buôn) tính đến hết quý III năm 2021 đạt 42,7 nghìn tỷ đồng, giảm 31,9% so với cùng kỳ.

Trong quý III năm 2021, Vinhomes đã bán được 5.900 căn (gồm 1.100 căn thấp tầng và 4.800 căn cao tầng) phần lớn đến từ dự án Dream City, Star City. Tổng giá trị hợp đồng bán trong quý đạt 13 nghìn tỷ đồng, trong đó bao gồm 8 nghìn tỷ đồng từ giao dịch bán buôn tại dự án Dream City và 5 nghìn tỷ đồng từ các giao dịch với khách hàng lẻ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vinhomes bán được 21,700 sản phẩm (giảm 14% so với cùng kỳ) với tổng giá trị hợp đồng đạt 41 nghìn tỷ đồng (giảm 14% so với cùng kỳ). Bên cạnh các giao dịch bán buôn đã hoàn tất, Vinhomes hiện đang có một vài giao dịch bán buôn đang trong quá trình đàm phán với các đối tác, dự kiến sẽ hoàn thành 4-5 giao dịch trong Quý IV năm 2021. KBSV ước tính, trong quý IV/2021, Vinhomes sẽ bán được 16.130 sản phẩm, tương đương với tổng giá trị bán hàng đạt 23 nghìn tỷ đồng. Như vậy, lũy kế cả năm, tổng số lượng căn bán trong năm 2021 đạt 37.830 căn. Tổng giá trị hợp đồng ký mới trong năm đạt khoảng 63 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2020.

KBSV ước tính doanh thu năm 2021 của VHM là 80.480 tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ), phần lớn đến từ các dự án Ocean Park, Smart City và Grand Park. Biên lợi nhuận gộp đạt 47% tăng so với mức 36% của năm 2019 nhờ ghi nhận doanh thu từ các căn thấp tầng và hoạt động bán buôn có biên lợi nhuận tốt. Lợi nhuận sau thuế đạt 31.214 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ).

Bước sang năm 2022, doanh thu ước tính của VHM đạt 93.327 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ) đến từ các dự án Ocean Park, Smart City, Grand Park và hai dự án mới là Dream City và Wonder Park. Lợi nhuận gộp đạt 45.559 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ), theo đó biên lợi nhuận gộp đạt 49%. Lợi nhuận sau thuế đạt 35.946 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ).

Vì vậy, KBSV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VHM với giá mục tiêu mới 105.600 đồng/cổ phiếu, cao hơn 22,8% so với giá mở phiên ngày 22/12/2021.

Quý độc giả quan tâm có thể đọc báo cáo nhận định cổ phiếu VHM của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam tại đây.

MASVN: Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu TCH, giá mục tiêu 32.400 đồng

6 tháng đầu năm 2021 (niên độ tài chính TCH bắt đầu từ 01/04/2021 – 31/03/2022), doanh thu và lãi ròng thuộc cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 769 tỷ và 215 tỷ đồng, lần lượt giảm 75% và 65% so với cùng kỳ: doanh thu mảng bất động sản chỉ đạt 429 tỷ đồng, giảm 70% cùng kỳ do các dự án bất động sản chưa được bàn giao nên chưa ghi nhận doanh thu; doanh thu mảng ô tô giảm 59% cùng kỳ chỉ đạt 304 tỷ.

Năm 2021, Công ty Chứng khoán Mirae Asset (MASVN) dự báo doanh thu và lãi ròng thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 3.345 tỷ đồng và 836 tỷ đồng, giảm 24% và 8% so với cùng kỳ.

Sang năm 2022, dự báo doanh thu và lãi ròng thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 4.838 tỷ và 1.147 tỷ đồng, tăng 45% và 37% so với cùng kỳ nhờ: mảng ô tô phục hồi đạt 1.183 tỷ đồng doanh thu tăng 29,9%; mảng bất động sản đạt 2.677 tỷ đồng, tăng 47,8% nhờ ghi nhận chính từ hai dự án chung cư HH1, HH2 và Hoàng Huy Grand Tower; mảng xây dựng đạt 1.052 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ.

Vì vậy, MASVN khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu TCH với giá mục tiêu 32.400 đồng, với tổng mức sinh lời là 22,7%, dựa trên giá mở cửa ngày 22/12/2021.

Quý độc giả quan tâm có thể đọc báo cáo nhận định cổ phiếu TCH của Công ty Chứng khoán Mirae Asset tại đây.

Agriseco: Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu FPT, giá mục tiêu là 120.000 đồng

11 tháng năm 2021, doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 31.800 tỷ đồng và 5.850 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ và 19,7% so với cùng kỳ. Kết quả kinh doanh các tháng cuối năm đều tăng trưởng ấn tượng khi tháng 11 doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt tăng trưởng 32% so với cùng kỳ và 20% so với cùng kỳ. Điều này chủ yếu là nhờ doanh thu ký mới mảng công nghệ tại thị trường nước ngoài. Dựa trên kỳ vọng hợp đồng ký mới tiếp tục tăng, Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco) dự báo lợi nhuận trước thuế quý IV sẽ khoảng 1.820 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ).

Đáng chú ý, mảng công nghệ tăng trưởng mạnh nhờ thị trường quốc tế. Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận trước thuế 11 tháng năm 2021 lần lượt đạt 18.297 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ) và 2.639 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ). Trong đó, thị trường nước ngoài đóng góp lớn vào tốc độ tăng trưởng mảng công nghệ khi doanh thu và lợi nhuận đều tăng trên 20%. Thị trường Mỹ và APAC đã hồi phục rõ nét khi doanh thu 2 mảng này dẫn đầu với tốc độ tăng lần lượt là 45% và 40%, chủ yếu nhờ các hợp đồng ký mới tại đây. FPT liên tục ký kết được các dự án chuyển đổi số cả trong và ngoài nước giúp doanh thu mảng này tăng 76% so với cùng kỳ nhờ các dịch vụ phân tích dữ liệu, điện toán đám mây. Agriseco kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận mảng công nghệ vẫn tăng trưởng trên 20% nhờ thị trường trong nước và quốc tế tiếp tục là động lực dẫn dắt.

Bên cạnh đó, mảng viễn thông và mảng giáo dục tiếp tục tăng trưởng bền vững. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế mảng viễn thông 11 tháng năm 2021 lần lượt đạt 11.517 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ) và 2.190 tỷ đồng (tăng 18% so với cùng kỳ) chủ yếu đóng góp chính đến từ mảng dịch vụ viễn thông và sự phục hồi mảng truyền hình. Bên cạnh đó, doanh thu mảng giáo dục, đầu tư tăng mạnh 43,5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế mảng giáo dục và đầu tư ghi nhận tăng trưởng tháng thứ 2 liên tiếp. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy hoạt động đầu tư và giáo dục đang có sự hiệu quả.

Do đó, Agriseco duy trì khuyến nghị tiếp tục nắm giữ cổ phiếu FPT trong vòng 6 tháng với giá mục tiêu là 120.000 đồng/cổ phiếu (tăng 26% từ thị giá mở phiên 22/12/2021).

Quý độc giả quan tâm có thể đọc báo cáo nhận định cổ phiếu FPT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank tại đây.

Link bài gốc

https://vietnamfinance.vn/nhan-dinh-co-phieu-ngay-22-12-vhm-tch-va-fpt-20180504224262886.htm

Văn Kiên

Nhận định cổ phiếu ngày 27/5: PVT, MWG và SAB

Đầu tư   •   Thứ sáu, 27/05/2022, 09:24 AM
Nhận định cổ phiếu đáng chú ý của một số công ty chứng khoán đưa ra trước phiên giao dịch ngày 27/5, bao gồm: PVT, MWG và SAB.

Nhận định cổ phiếu ngày 26/5: TCB, FPT và HDG

Đầu tư   •   Thứ năm, 26/05/2022, 09:28 AM
Nhận định cổ phiếu đáng chú ý của một số công ty chứng khoán đưa ra trước phiên giao dịch ngày 26/5, bao gồm: TCB, FPT và HDG.

Nhận định cổ phiếu ngày 25/5: BID, MWG và HDG

Đầu tư   •   Thứ tư, 25/05/2022, 07:55 AM
Nhận định cổ phiếu đáng chú ý của một số công ty chứng khoán đưa ra trước phiên giao dịch ngày 25/5, bao gồm: BID, MWG và HDG.

Top 6 cổ phiếu ngành dệt may có vốn hóa hàng đầu

Đầu tư   •   Thứ ba, 24/05/2022, 22:24 PM
Có không ít cổ phiếu ngành dệt may trên sàn chứng khoán thu hút sự chú ý của giới đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu thế giới gia tăng.

Top 10 mã cổ phiếu ngành chứng khoán có vốn hoá lớn nhất

Đầu tư   •   Thứ ba, 24/05/2022, 10:45 AM
Cổ phiếu ngành chứng khoán có tính chu kỳ rất cao, thường biến động đồng pha với chỉ số đại diện thị trường chung VN-Index, nhưng với biên độ lớn hơn nhiều.