Thứ năm, 28/09/2023, 22:40 PM
Đầu tư   •   Thứ bảy, 15/01/2022, 18:07 PM  •  15/01/2022, 18:07

Lịch sử giá cổ phiếu IDC và những thông tin cần biết

Giá cổ phiếu IDC có xu hướng tăng dần kể từ giữa năm 2020. Hiện nay, đà tăng giá cổ phiếu IDC có dấu hiệu chững lại sau khi tăng rất mạnh.

Lịch sử giá cổ phiếu IDC và những thông tin cần biết

Cổ phiếu IDC là của công ty nào?

Cổ phiếu IDC của Tổng công ty IDICO - Công ty Cổ phần được giao dịch trên sàn HNX.

Thông tin khái quát về Tổng công ty IDICO - Công ty Cổ phần 

Tên giao dịch: Tổng công ty IDICO - CTCP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302177966 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 30/6/2010, cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 15/12/2020.

Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng

Địa chỉ: 151 Ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM.

Số điện thoại: 028 3843 8883

Số fax: 028 3931 2705

Website: idico.com.vn

Mã cổ phiếu: IDC

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 2000: Tổng công ty IDICO - CTCP (gọi tắt là “IDICO”) tiền thân là Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 26/2000/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng.

Năm 2006: Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1768/QĐ-BXD về việc chuyển Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Tổng công ty mẹ - công ty con.

Năm 2010: Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam được chuyển đổi mô hình hoạt động là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302177966 với vốn điều lệ là 1.602.219.000.000 đồng.

Năm 2018: Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV chuyển đổi mô hình hoạt động là Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 2 ngày 01 tháng 3 năm 2018 với tên gọi Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - CTCP với vốn điều lệ là 3.000.000.000.000 đồng và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 3 ngày 10 tháng 5 năm 2018 với tên gọi là Tổng công ty IDICO - CTCP.

Năm 2019: Cổ phiếu của Tổng công ty IDICO được chấp thuận niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là IDC.

Năm 2020: Bộ Xây dựng thoái hết phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty IDICO (36% vốn điều lệ) theo phương thức đấu giá công khai thông thường qua Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 và Quyết định số 1356/QĐ-BXD ngày 20/10/2020 về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty IDICO - CTCP.

Ai là cổ đông nắm giữ nhiều cổ phiếu IDC nhất?

Khối lượng cổ phiếu IDC đang được niêm yết trên sàn HNX là 300.000.000 cổ phiếu.

Cổ đông đang nắm giữ nhiều cổ phiếu IDC nhất hiện nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG với 67.500.000 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 22,5%. Cổ đông nắm giữ nhiều cổ phiếu IDC thứ hai là Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Việt với tỷ lệ sở hữu 11,93%, tiếp theo là ông Đặng Việt Dũng - con của ông Đặng Chính Trung - thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ sở hữu 2,53%.

Lịch sử giá cổ phiếu IDC qua các năm

Lịch sử giá cổ phiếu IDC

Lịch sử giá cổ phiếu IDC. Nguồn đồ thị: TradingView

Giá cổ phiếu IDC đi ngang kể từ khi lên sàn, sau đó xuất hiện xu hướng tăng kể từ giữa năm 2020. Từ cuối tháng 8/2021, giá cổ phiếu IDC bắt đầu tăng mạnh dần; đến ngày 10/11/2021, giá cổ phiếu IDC đạt mức tăng trưởng hơn 2 lần. Hiện nay, đà tăng giá cổ phiếu IDC có dấu hiệu chững lại.

GIá cổ phiếu IDC cao nhất là bao nhiêu?

Giá cổ phiếu IDC cao nhất là 95.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 10/11/2021 (tính theo giá điều chỉnh).

Giá cổ phiếu IDC thấp nhất là bao nhiêu?

Giá cổ phiếu IDC thấp nhất là 15.000 đồng vào ngày 09/04/2020 (tính theo giá điều chỉnh).

Có nên mua cổ phiếu IDC hay không?

Tình hình kinh doanh của Tổng công ty IDICO

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 của toàn hệ thống IDICO vẫn ổn định mặc dù có ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và cơn bão số 9 đổ bộ vào các tỉnh Miền Trung với chỉ tiêu lợi nhuận đạt 736/703 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch năm, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là 13,37%.

Doanh thu kinh doanh hạ tầng và dịch vụ kỹ thuật khu công nghiệp là 656 tỷ đồng, lợi nhuận 182 tỷ đồng, đóng góp 25% lợi nhuận toàn hệ thống. Về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh điện, IDC đạt doanh thu 2.887 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 66 tỷ đồng, đóng góp 9% lợi nhuận toàn hệ thống. Kinh doanh bất động sản tại các dự án của Công ty con trên địa bàn tỉnh Long An, Đồng Nai với doanh thu 86 tỷ đồng, lợi nhuận 36 tỷ đồng đóng góp 5% và các lĩnh vực khác ghi nhận lợi nhuận 59 tỷ đồng, đóng góp 8% tổng lợi nhuận toàn hệ thống IDICO.

Trong 9 tháng năm 2021, IDC đạt doanh thu 3.220 tỷ đồng, giảm 4,07% so với cùng kì năm 2020, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế của IDC đạt 540,5 tỷ đồng, tăng 75,95% so với 9 tháng năm 2020.

Cần bao nhiêu tiền để mua cổ phiếu IDC?

Sàn HNX hiện nay chỉ cho phép mua tối thiểu 100 cổ phiếu/lần mua. Với giá cổ phiếu IDC tại ngày 14/01/2021 là 70.800 đồng/cổ phiếu, nhà đầu tư cần chi ra ít nhất 7.080.000 đồng/lần mua.

Định hướng phát triển của Tổng công ty IDICO

Thực hiện kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy quản lý, điều hành từ cơ quan Tổng công ty đến các đơn vị trực thuộc, các công ty con, cụ thể, tổng công ty sẽ thực hiện chức năng chủ yếu là ký kết các hợp đồng lớn, quản lý và triển khai các dự án có quy mô lớn, cần huy động nguồn lực của nhiều đơn vị thành viên; xây dựng thương hiệu IDICO; định hướng hoạt động đầu tư các lĩnh vực chính; kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn của Tổng công ty tại các đơn vị theo Đề án tái cơ cấu đã được Bộ Xây dựng phê duyệt.

Ngoài ra, IDC sẽ cố gắng nâng cao hiệu quả hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con, đẩy mạnh công tác quản lý, điều hành và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong cùng Tổng công ty. Tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế quản lý, xác lập mối quan hệ theo chiều dọc, điều hành thống nhất từ trên xuống dưới; Thực hiện định hướng đầu tư phát triển đối với các công ty con của Tổng công ty trên cơ sở ổn định cơ cấu tổ chức, ngành nghề kinh doanh, sắp xếp đầu tư phát triển nguồn vốn, nguồn nhân lực, nâng cao năng lực máy móc thiết bị,đầu tư dự án trọng điểm và phát triển thị trường theo hướng chuyên ngành để tăng hiệu quả hoạt động, đồng thời hạn chế sự chồng chéo cạnh tranh lẫn nhau không cần thiết.

Về cơ bản, định hướng phát triển của Tổng công ty phù hợp với triển vọng phát triển của ngành. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng công ty phát triển và nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan quản lý, nhất là trong các kế hoạch phát triển sản phẩm dịch vụ và thị trường.

Vũ Trang

Đột biến ở cổ phiếu trụ chưa đủ “gánh” chỉ số, lực xả vẫn rất mạnh

Đầu tư   •   Thứ hai, 31/07/2023, 12:40 PM
Diễn biến mạnh bất ngờ ở các cổ phiếu vốn hóa hàng đầu thị trường là VIC và VHM đẩy VN-Index đạt đỉnh cao nhất sáng nay ngay sau khi mở cửa. Tuy nhiên toàn bộ thời gian còn lại chỉ số trượt dần xuống với độ rộng cân bằng hơn. Đó là tín hiệu của áp lực bán gia tăng, nhất là trong bối cảnh thanh khoản HoSE sáng nay đạt ngưỡng kỷ lục kể từ giữa tháng 4/2022...

Nhận định cổ phiếu ngày 27/5: PVT, MWG và SAB

Đầu tư   •   Thứ sáu, 27/05/2022, 09:24 AM
Nhận định cổ phiếu đáng chú ý của một số công ty chứng khoán đưa ra trước phiên giao dịch ngày 27/5, bao gồm: PVT, MWG và SAB.

Nhận định cổ phiếu ngày 26/5: TCB, FPT và HDG

Đầu tư   •   Thứ năm, 26/05/2022, 09:28 AM
Nhận định cổ phiếu đáng chú ý của một số công ty chứng khoán đưa ra trước phiên giao dịch ngày 26/5, bao gồm: TCB, FPT và HDG.

Nhận định cổ phiếu ngày 25/5: BID, MWG và HDG

Đầu tư   •   Thứ tư, 25/05/2022, 07:55 AM
Nhận định cổ phiếu đáng chú ý của một số công ty chứng khoán đưa ra trước phiên giao dịch ngày 25/5, bao gồm: BID, MWG và HDG.

Top 6 cổ phiếu ngành dệt may có vốn hóa hàng đầu

Đầu tư   •   Thứ ba, 24/05/2022, 22:24 PM
Có không ít cổ phiếu ngành dệt may trên sàn chứng khoán thu hút sự chú ý của giới đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu thế giới gia tăng.