Thứ tư, 24/04/2024, 22:24 PM
Pháp Luật   •   Thứ hai, 01/04/2024, 11:25 AM  •  01/04/2024, 11:25

Quyết liệt triển khai hóa đơn điện tử tại cửa hàng xăng dầu

Việc triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu đang gấp rút về đích. Kết quả này là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Tổng cục Thuế và việc thực hiện rốt ráo tại các địa phương.

Bắt buộc cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử

Theo khoản 1 Điều 90 Luật Quản lý thuế: “Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.”

Tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định: “Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán. Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu”.

Như vậy, các quy định nêu trên bắt buộc các cửa hàng xăng dầu phải thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng bắt buộc từ ngày 01/7/2022.

Trước thực trạng nhiều doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu chưa thực hiện nghiêm quy định; hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực xăng dầu còn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp…, ngày 1/12/2023 Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1284/CĐ- TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu; thời gian hoàn thành trong tháng 12 năm 2023.

Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 13348/BTC-TCT ngày 04/12/2023 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bộ Tài chính trong công tác triển khai hóa đơn điện tử đối với lĩnh vực kinh doanh bản lẻ xăng dầu.

Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán xăng dầu sẽ góp phần giúp tăng cường kiểm soát việc phát hành hóa đơn, quản lý doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, ngăn chặn tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu, hạn chế tình trạng buôn lậu xăng dầu,… đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, tăng thu ngân sách nhà nước.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thúc đẩy việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Đồng thời, yêu cầu các Cục Thuế địa phương thực hiện ngay việc tham mưu UBND chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành địa phương chủ động phối hợp với cơ quan thuế khẩn trương triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt yêu cầu các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính...

Mới đây nhất, ngày 18/3/2024, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký Công văn hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố, các Sở Công thương và các doanh nghiệp đầu mối, các thương nhân phân phối xăng dầu về việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán.

Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành tập trung ưu tiên nguồn lực hỗ trợ thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện quy định về việc lập và phát hành hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương để chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét, xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử.

Đối với các thương nhân kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương yêu cầu chấp hành đúng quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Khẩn trương cán đích thành công

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam cho biết, trong Luật Thuế quy định, những tổ chức, cá nhân không tuân thủ Luật Thuế sẽ bị xử lý vi phạm. Trong các xử lý vi phạm có những hình thức như thu hồi giấy phép kinh doanh. Đương nhiên trong quá trình đó, cơ quan thuế cần phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh đảm bảo bình đẳng trong pháp luật về thuế. Không thể những đơn vị thực hiện chấp hành tốt tốt vẫn làm trong khi những đơn vị chây ì, không thực hiện thì vẫn được tồn tại hoạt động.

Trước sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, các địa phương đã rốt ráo thực hiện loạt biện pháp để hoàn thành việc thực hiện hóa đơn điện tử tại các cửa hàng xăng dầu.

Ngay từ cuối tháng 2, Bắc Ninh là đơn vị đi đầu và “cán đích” sớm hoàn thành 100% cửa hàng xăng dầu áp dụng hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Cục Thuế xác định đây là nhiệm vụ chính trị, là một trong các giải pháp bắt buộc rất quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế và thực hiện chuyển đổi số.

Theo đó, Cục Thuế đã ban hành văn bản tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, cơ quan Công an, Sở Công Thương, Quản lý Thị trường và chính quyền địa phương theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thuế trong công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Cục Thuế Bắc Ninh đã tổ chức các hội nghị mời các doanh nghiệp, chủ cửa hàng kinh doanh xăng dầu và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để chia sẻ kinh nghiệm cũng như thảo luận các giải pháp hiệu quả để giúp các doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử ngay sau từng lần bán hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời thành lập các tổ công tác xuống từng đơn vị kinh doanh xăng dầu để nắm bắt tình hình thực tế của các đơn vị. Phân công công chức giám sát trên ứng dụng hóa đơn điện tử hàng ngày đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chưa có cột bơm điện tử kết nối với phần mềm hóa đơn…

Vì vậy, ngay những tuần đầu tiên của tháng 3, 124/128 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, đạt 100% kế hoạch đề ra, 2 cửa hàng tạm nghỉ kinh doanh, 2 cửa hàng chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác.

Phó cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Nguyễn Tiến Trường cho biết, để hoàn thành việc áp dụng hóa đơn điện tử tại các cửa hàng xăng dầu, Thành phố Hà Nội thành Ban Chỉ đạo, 8 tổ công tác tại Cục Thuế cùng các Sở Công Thương, quản lý thị trường; các chi cục thuế cũng thành lập tổ liên ngành để thực hiện việc kiểm tra, rà soát cửa hàng bán lẻ xăng dầu, xuất hóa đơn bán lẻ.

Tổng cục Thuế cho hay, tính đến ngày 24/3/2024, toàn quốc đã có 14.727/15.981 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, ước đạt 92,2% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Còn 1.254 cửa hàng chưa thực hiện, chiếm 7,8%.

Đã có 41/63 địa phương đạt tiến độ trên 90% (14 địa phương hoàn thành là: Nghệ An, Thái Nguyên, Quảng Trị, Bình Dương, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, An Giang, Bến Tre, Bắc Ninh, Hà Nam, Điện Biên, Ninh Bình, Trà Vinh).

Tính đến ngày 24/3/2024, vẫn còn 5/63 Cục Thuế có tiến độ dưới 70%. Đó là các Cục Thuế: Bắc Cạn; Kon Tum; Kiên Giang; Lâm Đồng; Cao Bằng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, dứt khoát trong tháng 3 này, nếu các cửa hàng xăng dầu không sử dụng hóa đơn điện tử thì thu giấy phép. Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện nghiêm, quyết liệt, triệt để các chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại Công văn số 837/TCT-DNL, Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 8/3/2024 và phấn đấu đến ngày 31/3/2024 hoàn thành việc triển khai tại địa phương. 

PV
Theo Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp

Bộ Công Thương: Không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu

Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu phải thực hiện đầy đủ tổng nguồn cung tối thiểu, chia sẻ lợi nhuận hợp lý trong hệ thống, không để thiếu xăng dầu cục bộ.

Hoàn thiện hành lang pháp lý đối với hoạt động đại lý thanh toán

Pháp Luật   •   Thứ bảy, 20/04/2024, 13:27 PM
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định hoạt động đại lý thanh toán.

Báo động chiêu trò của kẻ lừa đảo chuyên đánh cắp tài khoản ngân hàng, chứng khoán

Pháp Luật   •   Thứ bảy, 20/04/2024, 13:27 PM
Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng lừa đảo trực tuyến trên thế giới. Tâm lý cả tin, cùng vùng trũng nhận thức thông tin và sử dụng mạng, khiến nạn nhân người Việt bị lừa đảo đến gần 16 tỷ USD trên tổng số 53 tỷ USD thiệt hại toàn cầu.

Không được ép buộc tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm dưới mọi hình thức

Pháp Luật   •   Thứ sáu, 12/04/2024, 09:58 AM
Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu thực hiện nghiêm quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Các tổ chức tín dụng về việc không được ép buộc các tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm dưới mọi hình thức, nhất là việc bán bảo hiểm kèm với những sản phẩm của ngân hàng.

Trình Quốc hội Luật Quản lý và Đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp vào tháng 10

Pháp Luật   •   Thứ sáu, 12/04/2024, 09:55 AM
Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, tháng 10 năm 2024.

Nha khoa thẩm mỹ Tâm Đức ngang nhiên hoạt động trở lại dù bị đình chỉ

Pháp Luật   •   Thứ sáu, 05/04/2024, 09:32 AM
Theo thông tin từ Sở Y tế Tp.HCM, chỉ 10 ngày sau khi Thanh tra sở này tiến hành kiểm tra, xử phạt và đình chỉ hoạt động, “Nha khoa Tâm Đức” thuộc Công ty TNHH Nha khoa Triệu Nha ngang nhiên hoạt động trở lại.