Chủ nhật, 19/05/2024, 16:10 PM
Xã Hội   •   Thứ sáu, 12/04/2024, 09:54 AM  •  12/04/2024, 09:54

Mức lương lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước cao nhất 70 triệu đồng/tháng

Chủ tịch HĐTV, HĐQT tại một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có thể nhận mức lương cao nhất là 70 triệu đồng/tháng.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 1166/BLĐTBXH-CQHLĐTL - Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Văn bản hợp nhất từ Nghị định số 87/2021/NĐ-CP và Nghị định số 64/2023/NĐ-CP, được áp dụng thực hiện đối với 3 tập đoàn, tổng công ty, gồm:

Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP, Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Theo đó, mức lương của Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), Hội đồng quản trị (HĐQT) cao nhất là 70 triệu đồng.

Mức lương của thành viên HĐTV, HĐQT, trưởng ban kiểm soát cao nhất 60 triệu đồng.

Và mức lương của kiểm soát viên cao nhất 50 triệu đồng.

Cụ thể, loại 1, áp dụng đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch: Vốn chủ sở hữu từ 10.000 tỷ đồng trở lên; doanh thu từ 30.000 tỷ đồng trở lên và có 10 đầu mối quản lý, hoặc tổng số lao động sử dụng từ 5.000 người trở lên.

Loại 2, áp dụng đối với công ty có chỉ tiêu kế hoạch, vốn chủ sở hữu dưới 10.000 tỷ đồng; doanh thu dưới 30.000 tỷ đồng, và có dưới 10 đầu mối quản lý hoặc tổng số lao động sử dụng dưới 5.000 người.

Mức tiền lương kế hoạch của Thành viên HĐTV, HĐQT, trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên chuyên trách được xác định theo mức lương cơ bản gắn với lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là tỷ suất lợi nhuận) kế hoạch so với lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận thực hiện năm trước liền kề.

Mức tiền lương thực hiện được căn cứ vào mức tiền lương kế hoạch và lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch theo nguyên tắc quy định.

Trường hợp lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận kế hoạch thì được tính thêm vào tiền lương theo nguyên tắc vượt 1% lợi nhuận so với kế hoạch, được tính thêm 2% tiền lương nhưng tối đa bằng 2 tháng kế hoạch tiền lương.

Nghị định quy định chính sách tuyển dụng và sử dụng lao động, tiền lương, tiền thưởng do công ty quyết định trên cơ sở quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Tiền lương, tiền thưởng của người lao động, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, thành viên hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên công ty gắn với năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty.

Nhà nước quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thông qua quy định giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho cơ quan đại diện chủ sở hữu và người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại công ty.

Đối với công ty cổ phần thì cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ quy định tại Nghị định này, chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty để tham gia, biểu quyết tại cuộc họp của HĐQT, đại hội cổ đông.

Về quản lý lao động, công ty phải xây dựng kế hoạch lao động làm cơ sở để tuyển dụng lao động.

Theo đó, kế hoạch lao động được xây dựng dựa trên kế hoạch sản xuất, kinh doanh, mức lao động, tổ chức bộ máy và cơ cấu lao động gián tiếp tinh gọn, hợp lý; kế hoạch lao động do HĐTV hoặc HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện.

Việc tuyển dụng lao động phải được thực hiện công khai, minh bạch, theo quy định của pháp luật và quy chế tuyển dụng lao động, điều lệ của công ty.

Đối với trường hợp tuyển dụng lao động vượt quá nhu cầu sử dụng, dẫn đến dư thừa phải chấm dứt hợp đồng lao động, làm tăng chi phí của công ty thì Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước HĐTV hoặc HĐQT của công ty.

Quy chế trả lương, tiền thưởng do chủ tịch HĐTV, HĐQT ban hành, bảo đảm dân chủ, công khai, có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Tiền lương, tiền thưởng trả cho người lao động căn cứ vào công việc hoặc chức danh và kết quả thực hiện công việc. Tiền lương, tiền thưởng trả cho ban điều hành căn cứ chức vụ đảm nhận, gắn với lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng người.

Trong đó, tiền lương, tiền thưởng trả cho Tổng giám đốc không vượt quá 7 lần so với tiền lương, tiền thưởng bình quân của người lao động.

Đối với Tổng giám đốc được thuê làm việc theo hợp đồng lao động thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

PV

Bộ Công Thương: Đẩy mạnh xuất khẩu gạo nhưng phải bảo đảm an ninh lương thực

Bên cạnh việc đẩy mạnh xuất khẩu gạo để tận dụng thời cơ, vẫn phải bảo đảm được an ninh lương thực cho đất nước trong mọi tình huống", Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Tp.HCM sắp bị ngân hàng rao bán

Xã Hội   •   Thứ sáu, 17/05/2024, 10:10 AM
Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Tp.Thủ Đức II vừa ra thông báo lựa chọn thẩm định giá khoản nợ của Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Tp.HCM theo hợp đồng tín dụng được ký kết năm 2014.

Biên lợi nhuận gộp của Vĩnh Hoàn thấp nhất 9 năm

Xã Hội   •   Thứ sáu, 17/05/2024, 10:09 AM
Vĩnh Hoàn ghi nhận biên lợi nhuận gộp trong quý đầu năm nay rơi về đáy 9 năm song lợi nhuận ròng đã tăng so với quý 4/2023.

Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 7

Xã Hội   •   Thứ sáu, 17/05/2024, 10:08 AM
Theo Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội ở kỳ họp thứ 7 là 26 ngày. Khai mạc ngày 20/5, dự kiến bế mạc chiều 27/6.

PCI năm 2023: Quảng Ninh tiếp tục giữ vị trí số 1, Long An vươn lên số 2

Xã Hội   •   Thứ sáu, 17/05/2024, 10:04 AM
Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 cho thấy, Quảng Ninh duy trì vị trí quán quân năm thứ 7 liên tiếp, tỉnh Long An bứt phá lên vị trí thứ 2 và Hải Phòng giữ nguyên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm 12 lãnh đạo Cục, Vụ

Xã Hội   •   Thứ hai, 06/05/2024, 17:01 PM
Bộ Tài chính vừa tổ chức hội nghị công bố 12 quyết định điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo.