Thứ ba, 21/05/2024, 13:44 PM
Đầu tư   •   Chủ nhật, 30/01/2022, 16:16 PM  •  30/01/2022, 16:16

Lịch sử giá cổ phiếu VIG và những thông tin cần biết

Giá cổ phiếu VIG có xu hướng giảm mạnh kể từ khi được giao dịch trên sàn HNX. Từ cuối tháng 12 năm 2020, giá cổ phiếu VIG tăng rất mạnh.

Cổ phiếu VIG là của công ty nào?

Cổ phiếu VIG của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) và được giao dịch trên sàn HNX.

Thông tin khái quát về Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Vốn điều lệ: 341.333.000.000 đồng

Địa chỉ: Villa số 3, 02 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (84-8) 39110788

Fax: 84-(4) 3514 8768

Website: http://vics.vn/

Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 11/1/2008: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được chính thức thành lập theo Giấy phép số 88/UBCK-GP của Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước;

Ngày 27/3/2008: Chính thức trở thành thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) theo Quyết định số 113/QĐ-TTGDCKHN ngày 26/3/2009;

Ngày 11/4/2008: Chính thức trở thành thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) theo Quyết định số 76/QĐ-SGDHCM ngày 8/4/2008;

Ngày 27/6/2008: Thành lập và khai trương Chi nhánh TP. HCM theo Quyết định số 447/QĐ-UBCK ngày 27/6/2008 của UBCKNN;

Ngày 16/10/2009: ĐHCĐ bất thường 2009 thành công, thông qua nghị quyết quan trọng là niêm yết cổ phiếu của VICS tại HNX và tăng vốn điều lệ lên trên 300 tỷ đồng.

Ngày 01/12/2009: Chính thức chào sàn niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán HN (HNX) với mã chứng khoán VIG.

Ngày 11/10/2010: Được chấp thuận sửa đổi, bổ sung, Giấy phép thành lập và hoạt động với mức vốn điều lệ mới là 341,3 tỷ đồng, đủ điều kiên bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Ngày 18/03/2013 - 02/05/2013: HNX đưa VIG vào diện kiểm soát đặc biệt do lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo kết quả HĐKD bị âm liên tiếp trong 2 năm 2011 và 2012.

Ngày 30/09/2013: Chấp thuận thay đổi địa điểm và đổi tên Chi nhánh TP. HCM thành chi nhánh TP. Hà Nội.

Ngày 21/9/2014: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014.

Ngày 06/11/2014: UBCKNN chấp thuận cho Công ty được thay đổi địa điểm Chi nhánh Hà Nội và  người đứng dầu Chi nhánh Hà Nội theo Quyết định số 871/QĐ-UBCK ngày 06/11/2014 của Chủ tịch UBCKNN về việc sửa đổi quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán.

Ngày 15/01/2015: UBCKNN chấp thuận cho Công ty được đóng cửa Phòng Giao dịch Trần Duy Hưng tại tầng 5, tòa nhà Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội theo Quyết định số 28/QĐ-UBCK ngày 05/01/2015 của Chủ tịch UBCKNN về việc đóng cửa Phòng Giao dịch Trần Duy Hưng.

Ngày 15/01/2015: UBCKNN chấp thuận cho Công ty thành lập Chi nhánh Hà Thành theo Quyết định số 29/QĐ-UBCK ngày 05/01/2015 của Chủ tịch UBCKNN về việc thành lập Chi nhánh Hà Thành.

Ngày 15/01/2015: UBCKNN chấp thuận cho Chi nhánh Hà Thành của Công ty được thực hiện  hoạt động lưu ký chứng khoán theo Quyết định số 30/QĐ-UBCK ngày 05/01/2015 của Chủ  tịch UBCKNN về việc chấp thuận cho Chi nhánh Hà Thành được thực hiện hoạt động lưu  ký chứng khoán.

Ngày 23/05/2015: VICS Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (triệu tập lần 2).

Ngày 23/4/2016: VICS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016.

Ngày 27/05/2017: VICS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017.

Ngày 26/5/2018: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018. HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018-2023 đã được các cổ đông bầu tại Đại hội này.

Ngày 24/9/2018: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty năm 2018. HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 xin từ nhiệm vì lý do cá nhân và bầu HĐQT, Ban kiểm soát thay thế nhiệm kỳ 2018-2023 đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội này.

Ngày 8/6/2019: VICS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019.

Ai là người đang nắm giữ nhiều cổ phiếu VIG nhất?

Khối lượng cổ phiếu VIG đang được niêm yết trên sàn HNX là 34.133.300 cổ phiếu.

Cổ đông sở hữu nhiều cổ phiếu VIG nhất hiện nay là cổ đông La Mỹ Phượng với 2.338.700 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 6,85%. Cổ đông nắm giữ nhiều cổ phiếu VIG thứ hai là cổ đông Nguyễn Thị Thảo với tỷ lệ sở hữu 4,96% và tiếp theo là cổ đông Phan Ngọc Hồng với tỷ lệ sở hữu là 2,87%.

Lịch sử giá cổ phiếu VIG qua các năm

Lịch sử giá cổ phiếu VIG

Lịch sử giá cổ phiếu VIG. Nguồn đồ thị: TVSI

Giá cổ phiếu VIG có xu hướng giảm mạnh kể từ khi được giao dịch trên sàn HNX. Cho đến giữa tháng 9 năm 2012, giá cổ phiếu VIG bật lên nhưng sau đó giảm tiếp tới tháng 2 năm 2020 thì chạm đáy. Cuối tháng 12 năm 2020, giá tăng rất mạnh và hiện đang điều chỉnh.

Giá cổ phiếu VIG cao nhất là bao nhiêu?

Giá cổ phiếu VIG cao nhất là 18.900 đồng/cổ phiếu vào ngày 02/12/2021 (tính theo giá điều chỉnh).

Giá cổ phiếu VIG thấp nhất là bao nhiêu?

Giá cổ phiếu VIG thấp nhất là 700 đồng/cổ phiếu vào ngày 04/02/2020 (tính theo giá điều chỉnh).

Có nên mua cổ phiếu VIG hay không?

Tình hình kinh doanh của VICS

Năm 2021, lợi nhuận sau thuế của VIG đạt 1,4 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 3,8 tỷ đồng của năm 2020.

Cần bao nhiêu tiền để mua cổ phiếu VIG?

Sàn HNX hiện nay chỉ cho phép mua tối thiểu 100 cổ phiếu/lần mua. Với giá cổ phiếu VIG tại ngày 28/1/2022 là 12.300 đồng/cổ phiếu, nhà đầu tư cần chi ra ít nhất 1.230.000 đồng/lần mua.

Định hướng phát triển của VICS

Xây dựng VICS trở thành một công ty chứng khoản có hệ thống công nghệ thống tin hiện đại và năng lực giao dịch trực tuyến mạnh trên thị trường.

Phát triển mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch tại các đô thị lớn có thị trường khách hàng tốt, hoạt động hiệu quả theo hướng tự chủ kinh doanh.

Xây dựng VICS trở thành một nhà cung cấp uy tín về dịch vụ chứng khoán và giải pháp tài chính, có năng lực nghiên cứu phân tích, tư vấn đầu tư chuyên nghiệp, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu cao nhất của khách hàng.

Xây dựng VICS trở thành nhà tư vấn cổ phần hóa, IPO, tư vấn niêm yết có uy tín, hỗ trợ hiệu quả cho tiến trình cổ phần hóa và tham gia TTCK của hệ thống doanh nghiệp tại Việt Nam.

Hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán chủ động và hiệu quả cao; Tìm kiếm và đầu tư chiến lược vào các công ty có tài sản giá trị, có tiềm năng phát triển để đưa lên niêm yết trên TTCK.

Hướng tới trở thành một trong 30 công ty có thị phần hàng đầu trên thị trường.

Xây dựng đội ngũ nhân sự VICS đạt tới các chuẩn mực cao nhất về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực cung cấp dịch vụ và khả năng quản trị doanh nghiệp hiện đại.

Văn Kiên

Lịch sử giá cổ phiếu GEG và những thông tin cần biết

Từ khi lên sàn, giá cổ phiếu GEG ghi nhận xu hướng đi ngang cho tới tháng 9/2018 thì bắt đầu tăng mạnh và tạo mặt bằng giá mới, sau đó biến động khá trồi sụt.

Cổ phiếu AAH giảm sàn sau 7 phiên tăng trần

Đầu tư   •   Thứ sáu, 17/05/2024, 10:34 AM
Thị giá cổ phiếu AAH đã tăng trần một mạch từ ngày 8/5 đến 15/5, rồi giảm sàn xuống mức 5.900 đồng trong ngày 16/5.

Chỉ số VN-Index có thể tiếp tục lên ngưỡng 1.250 điểm

Đầu tư   •   Thứ sáu, 17/05/2024, 10:03 AM
TPB dự báo chỉ số VN-Index có thể tiếp tục tiến lên ngưỡng kháng cự 1.250, song BSC nhận định áp lực chốt lãi có thể xuất hiện ở ngưỡng này.

VN-Index giữ vững mốc trên 1.200 điểm trước kỳ nghỉ lễ

Đầu tư   •   Thứ sáu, 26/04/2024, 16:58 PM
Kết phiên giao dịch 26/4, chỉ số VN-Index tăng 4,55 điểm, giữ vững mốc trên 1.200 điểm trước kỳ nghỉ lễ.

Cổ phiếu VNE và HU1 vào diện cảnh báo

Đầu tư   •   Thứ sáu, 26/04/2024, 16:56 PM
Hai cổ phiếu VNE của Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam và HU1 của CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 vào diện cảnh báo từ ngày 25/4.

Công ty Hóa chất Minh Đức bị phạt hơn 440 triệu đồng

Đầu tư   •   Thứ sáu, 26/04/2024, 16:56 PM
Công ty Cổ phần Hóa chất Minh Đức bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt do không công bố thông tin theo quy định của pháp luật.