Thứ sáu, 01/03/2024, 01:16 AM
Đầu tư   •   Thứ bảy, 19/03/2022, 21:48 PM  •  19/03/2022, 21:48

Lịch sử giá cổ phiếu THG và những thông tin cần biết

Giá cổ phiếu THG duy trì đà tăng đến tháng 10/2016 trước khi đảo chiều giảm nhẹ đến tháng 8/2018. Kể từ đó đến nay, giá cổ phiếu GDT duy trì xu hướng tăng.

Cổ phiếu THG là của công ty nào?

Cổ phiếu THG được phát hành bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO), hiện đang được niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán HoSE.

Thông tin khái quát về Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang 

Vốn điều lệ: 159.715.160.000 đồng

Địa chỉ: Số 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 073 3872 878 Fax: 073 3850 597

Email: ticcotiengiang@yahoo.com

Website: http://ticco.com.vn

Ngành nghề kinh doanh

Xây dựng các công trình thuỷ lợi: trạm bơm, cống, đập, đê, kè sông, kè biển các loại, hồ chứa nước và nạo vét rạch, kênh mương;

Thi công xây dựng các công trình dân dụng, các công trình công nghiệp, các công trình giao thông: cầu giao thông, cầu cảng, đường giao thông các loại, hệ thống cấp thoát nước;

San lấp mặt bằng; trùng đại tu thiết bị, đóng mới và sửa chữa xà lan, gia công các sản phẩm cơ khí, cửa cống công trình thủy lợi,...

Lịch sử hình thành phát triển

Năm 1977: Công ty xây dựng thuỷ lợi Tiền Giang được thành lập.

Năm 1981: Ban tiếp nhận nguồn hàng viện trợ ADB được chuyển thành Xí nghiệp thi công cơ giới thủy lợi.

11/07/1983: Xí nghiệp Thi công Cơ giới Thủy lợi sáp nhập với Công ty Xây dựng Thủy lợi thành Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang.

Năm 1996: Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang chuyển đổi thành Công ty Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang.

Năm 1997: Đầu tư phát triển Khu công nghiệp Mỹ Tho 2000: Thành lập Xí nghiệp bê tông, mở ra lãnh vực kinh doanh mới về các sản phẩm bê tông.

Năm 2004: Công ty Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Tiền Giang, vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Đầu tư phát triển Khu dân cư Mỹ Thạnh Hưng, Phường 6, TP. Mỹ Tho. Khu dân cư hiện đại đầu tiên của tỉnh Tiền Giang. Thành lập Trung tâm đầu tư và kinh doanh địa ốc EIC.

Năm 2006: Khởi động đầu tư Khu dân cư Long Thạnh Hưng, thị trấn Chợ Gạo, qui mô 23 ha. Tăng vốn điều lệ công ty lên 60 tỷ đồng.

Năm 2007: Khởi động dự án tái cấu trúc quản lý Công ty. Thành lập Công ty các công ty con và các đơn vị trực thuộc

Năm 2008: Mua Công ty xây dựng thuỷ lợi An Giang (DNNN) và tổ chức lại thành công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TICCO An Giang, vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó, TICCO nắm giữ 65% vốn điều lệ.

Năm 2009: Thành lập Sàn Giao dịch Bất động sản TICCO (TICCOReal) Sàn giao dịch bất động sản đầu tiên tại Tiền Giang.

Năm 2010: Sáp nhập Công ty TNHH MTV Giao thông TICCO vào Công ty TNHH MTV Xây dựng TICCO và tăng vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Phát hành thêm vốn cổ phần, nâng vốn điều lệ toàn Công ty 80 tỷ đồng.

Năm 2013 : Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1 (04 cổ phiếu được 01 cổ phiếu thưởng), nâng vốn điều lệ toàn Công ty lên 100 tỷ đồng.

Tháng 02/2014, thành lập Xí nghiệp Xây dựng thủy lợi.

Ngày 19/09/2016, thành lập 02 công ty con: Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO và Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy lợi TICCO.

Ngày 15/12/2016, chấm dứt hoạt động 02 xí nghiệp trực thuộc: Xí nghiệp Cơ khí sửa chữa và Xí nghiệp Xây dựng Thủy lợi. Công ty hoạt động dưới mô hình 5 công ty con và 2 Xí nghiệp trực thuộc. Công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 119,999 tỷ đồng.

Ai là cổ đông nắm giữ nhiều cổ phiếu THG nhất?

Khối lượng cổ phiếu đang được niêm yết: 15.971.306 cổ phiếu.

Cổ đông Nguyễn Thị Hường - thành viên Hội đồng quản trị công ty - sở hữu 961.599 cổ phiếu, tương đương 6,02% tỷ lệ sở hữu. Xếp sau là cổ đông Nguyễn Thanh Nghĩa - thành viên Hội đồng quản trị - nắm 747.087 cổ phiếu tương đương 4,68% cổ phân công ty. Tiếp đến là ông Trần Hoàng Huân - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty - nắm 708.199 cổ phiếu, tương đương 4,43% cổ phần công ty.  

Lịch sử giá cổ phiếu THG qua các năm 

Lịch sử giá cổ phiếu THG

Lịch sử giá cổ phiếu THG. Nguồn đồ thị: TVSI

Sau khi lên sàn, giá cổ phiếu THG liên tục ghi nhận những đợt tăng và duy trì đà tăng đến tháng 10/2016 trước khi đảo chiều giảm nhẹ đến tháng 8/2018. Kể từ đó đến nay, giá cổ phiếu THG duy trì xu hướng tăng và tạo đỉnh mới.

Giá cổ phiếu THG cao nhất là bao nhiêu?

Giá cổ phiếu THG cao nhất là 101.320 đồng/cổ phiếu vào ngày 05/11/2021 (tính theo giá điều chỉnh).

Giá cổ phiếu THG thấp nhất là bao nhiêu?

Giá cổ phiếu THG thấp nhất là 1.430 đồng/cổ phiếu vào ngày 06/11/2012 (tính theo giá điều chỉnh).

Có nên mua cổ phiếu THG?

Tình hình kinh doanh của THG

Năm 2020, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của THG diễn biến theo chiều hướng tích cực khi các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.782 tỷ đồng, tăng 37,61% so với năm 2019 đạt 127% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế tăng 56,65% lên 169 tỷ đồng.

Năm 2021, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 1.313 tỷ đồng và 130 tỷ đồng, giảm 26% và 23% so với năm 2020.

Cần bao nhiêu tiền để mua cổ phiếu THG?

Sàn HoSE hiện nay chỉ cho phép mua tối thiểu 100 cổ phiếu/lần mua. Với giá cổ phiếu THG tại ngày 18/03/2022 là 85.100 đồng/cổ phiếu, nhà đầu tư cần chi ra ít nhất 8.510.000 đồng/lần mua.

Định hướng phát triển của THG

Kiên trì theo đuổi định hướng đã được Đại hội cổ đông các nhiệm kỳ trước thông qua, tập trung đầu tư, phát triển cho lĩnh vực bê tông, phát huy ngành nghề kinh doanh khu, cụm công nghiệp, đầu tư dài hạn cho lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực xây dựng tiếp tục duy trì năng lực hiện có; tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực quản trị hệ thống, phát triển nguồn nhân lực, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và môi trường.

Lĩnh vực thi công xây dựng: Củng cố công tác quản lý, áp dụng công nghệ tiên tiến tạo thế mạnh cạnh tranh về giá, chất lượng, mỹ thuật và tiến độ, liên kết với các đối tác chiến lược mở rộng thêm loại hình công trình như: giao thông, xây dựng công nghiệp, xử lý môi trường.

Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bê tông: Phát huy và giữ vững thương hiệu, liên tục cải tiến tạo ra sản phẩm có chất lượng và mỹ thuật công nghiệp đạt chuẩn; đẩy mạnh tiếp thị vào các thị trường mục tiêu duy trì số lượng khách hàng hiện có, nghiên cứu mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới để có được những khách hàng, đơn hàng mới.

Lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản: Thực hiện đúng cam kết và giá cả hợp lý phù hợp với nhu cầu của thị trường và xã hội; tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư các dự án có tính khả thi cao, đảm bảo tiến độ để đáp ứng kịp thời chiến lược kinh doanh; thực hiện quản lý tốt các dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục pháp lý theo qui định pháp luật hiện hành; phối hợp với các địa phương có dự án đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng dự án nhằm đưa sản phẩm vào khai thác, kinh doanh kịp thời, hiệu quả.

Huy Hoàng

Lịch sử giá cổ phiếu ART và những thông tin cần biết

Giá cổ phiếu ART từ khi lên sàn biến động theo hình chữ U. Từ 15/01/2021 đến nay, giá cổ phiếu ART đạt mức tăng trưởng cao gấp 4 lần so với thời kì trước đó.

Tháng 2/2024, loạt công ty chứng khoán bị xử phạt vì vi phạm

Đầu tư   •   Thứ năm, 29/02/2024, 11:05 AM
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình; Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam; Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS,.. là các công ty chứng khoán bị xử phạt vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 1.700 dự án, vốn 22 tỷ USD

Đầu tư   •   Thứ năm, 29/02/2024, 11:05 AM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, lũy kế đến ngày 20/2/2024, Việt Nam đã có 1.716 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam gần 22,12 tỷ USD.

Doanh nghiệp mong sớm nâng hạng thị trường chứng khoán

Đầu tư   •   Thứ năm, 29/02/2024, 11:03 AM
Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2024 ngày 28/2, lãnh đạo ngân hàng, doanh nghiệp mong muốn sớm nâng hạng thị trường chứng khoán, giảm lãi suất cũng như tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Pyn Elite Fund gom mạnh cổ phiếu ASM

Đầu tư   •   Thứ ba, 23/01/2024, 13:11 PM
Quỹ Pyn Elite Fund báo cáo họ đã mua 3,75 triệu cổ phiếu ASM để trở thành cổ đông lớn của Tập đoàn Sao Mai với tỷ lệ sở hữu hơn 5%.

Đề nghị Bộ Tài chính và Công an phối hợp quản lý thị trường vàng

Đầu tư   •   Thứ ba, 23/01/2024, 13:10 PM
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Tài chính kiểm tra công tác sử dụng hóa đơn, chứng từ trong hoạt động kinh doanh vàng và đề nghị Bộ Công an phối hợp hạn chế tình trạng đầu cơ trục lợi, nhập lậu vàng nhằm quản lý thị trường vàng.