Chủ nhật, 23/06/2024, 14:05 PM
Đầu tư   •   Thứ sáu, 01/04/2022, 21:43 PM  •  01/04/2022, 21:43

Lịch sử giá cổ phiếu TCD và những thông tin cần biết

Giá cổ phiếu TCD có xu hướng đi ngang từ năm 2017 đến cuối năm 2020 rồi dần chuyển sang xu hướng đi lên. Nửa cuối năm 2011, giá cổ phiếu TCD tăng vọt.

Lịch sử giá cổ phiếu TCD và những thông tin cần biết

Cổ phiếu TCD là của công ty nào?

Cổ phiếu TCD của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải được giao dịch trên sàn HoSE.

Thông tin khái quát về Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Tên Đăng Ký Tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải

Tên Đăng Ký Tiếng Anh: Transport And Industry Developme

Tên giao dịch: Tracodi 

Mã cổ Phiếu: TCD 

Vốn điều lệ: 472.945.900.000 đồng

Địa chỉ: 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM.

Số điện thoại: +84 28 38330314 - 38330315

Fax: +84 28 38330317

Website: www.tracodi.com.vn

Lĩnh vực kinh doanh: Khai thác đá, công nghệ xử lý nước, xây dựng hạ tầng, dân dụng và công nghiệp

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1990: Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi) được thành lập theo Quyết định số 1988/QĐ/ TCCB-LĐ. Là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải và Bưu điện, có trụ sở đặt tại số 55A Pasteur, Phường BếnThành, Quận 1, TP. HCM.

Năm 1993: Thành lập lại Doanh nghiệp Nhà nước lấy tên Công Ty Đầu Tư Phát Triển Giao Thông Vận Tải (Tracodi) trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải theo Quyết định số 1190/QĐ/TCCB-LĐ.

Năm 1995: Chuyển nguyên trạng Công ty Tracodi về trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 (CIENCO6) theo Quyết định số 2767/QĐ/TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 07/03/1994 của Thủ tướng Chính phủ (mô hình Tổng Công ty 90).

Năm 2005: Tách chuyển nguyên trạng toàn bộ Công ty Tracodi từ trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 (CIENCO 6) về trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An theo Quyết định 611/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2007: Thực hiện chuyển đổi mô hình Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên, đổi tên thành Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Và Vận Tải (Tracodi Co., Ltd.) theo Quyết định số1131/QĐ- UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An.

Năm 2013: Chính thức chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi Co., Ltd.) sang Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Và Vận Tải (Tracodi) do Nhà nước chiếm giữ cổ phần chi phối. Theo đó, tổng vốn điều lệ của Công ty Tracodi là 78,5 tỷ đồng, vốn SCIC nắm giữ là 68,01%; CBNV là 1,29%; các cổ đông khác là 30,70%.

Năm 2015: Công ty Tracodi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu thành viên thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thay đổi Người đại diện theo pháp luật. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với 100% vốn tư nhân kể từ ngày 24/04/2015.

Năm 2016: Công ty Tracodi thực hiện tăng vốn điều lệ lên 324,85 tỷ đồng, chính thức thực hiện lộ trình đăng ký Công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán sàn HSX.

Năm 2017: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản số 1172/UBCK-GSĐC ngày 07/03/2017 chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi -TCD) thành Công ty đại chúng. Tracodi chính thức giao dịch lần đầu tiên trên sàn giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Năm 2020: Vốn điều lệ sau khi tăng là 472.945.900.000 đồng. 

Ai là cổ đông nắm giữ nhiều cổ phiếu TCD nhất?

Cổ đông đang nắm giữ nhiều cổ phiếu TCD nhất hiện nay là Công ty cổ phần Bamboo Capital với  89.900.442 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 51,47%. Cổ đông nắm giữ nhiều cổ phiếu TCD thứ hai là Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Helios với 12.975.000 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 7,43%.

Lịch sử giá cổ phiếu TCD qua các năm

Lịch sử giá cổ phiếu TCD

Giá cổ phiếu TCD có xu hướng đi ngang trong khoảng thời gian khá dài từ năm 2017 đến cuối năm 2020. Từ tháng 7/2021, giá cổ phiếu TCD bắt đầu ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ và đạt đỉnh vào tháng 12/2021 trước khi chuyển sang dao động trong xu hướng đi ngang.

Giá cổ phiếu TCD cao nhất là bao nhiêu?

Giá cổ phiếu TCD cao nhất là 27.950 đồng/cổ phiếu vào ngày 11/01/2022 (tính theo giá điều chỉnh).

Giá cổ phiếu TCD thấp nhất là bao nhiêu?

Giá cổ phiếu TCD thấp nhất là 4.200 đồng/cổ phiếu vào ngày 04/08/2020 (tính theo giá điều chỉnh).

Có nên mua cổ phiếu TCD hay không?

Tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải

Măc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong năm 2020 nhưng Tracodi đã vượt qua khó khăn, tăng trưởng đột phá. Cụ thể, doanh thu thuần của công ty tăng đáng kể đạt 1.152 tỷ đồng, tăng hơn 67,7% so với năm 2019. 

Doanh thu tăng mạnh đến từ 2 nguyên nhân chính, đó là doanh thu đến từ hoạt động mảng xây dựng (đóng góp 1.891 tỷ đồng và chiếm 66,3% tỷ trọng tổng doanh thu hợp nhất) và doanh thu hoạt động khai thác đá từ Liên doanh Antraco trong năm 2020 hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch, đạt  650,9 tỷ đồng và đóng góp 22,8% tỷ trọng chỉ tiêu kế hoạch doanh thu hợp nhất.

Tracodi ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 146,7 tỷ đồng trong năm 2020, tăng 54,5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của TCD lần lượt ở mức 3.111 tỷ đồng và 335 tỷ đồng, tăng 9% và 129% so với năm 2020.

Cần bao nhiêu tiền để mua cổ phiếu TCD?

Sàn HoSE hiện nay chỉ cho phép mua tối thiểu 100 cổ phiếu/lần mua. Với giá cổ phiếu TCD tại ngày 01/04/2022 là 25.100 đồng/cổ phiếu, nhà đầu tư cần chi ra ít nhất 2.510.000 đồng/lần mua.

Định hướng phát triển của TCD

Trên cơ sở định hướng có tầm nhìn chiến lược của Hội đồng quản trị, từ kết quả đạt được của những qua năm và tình hình thực tế hiện nay, Tracodi cho biết sẽ tập trung nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, khẳng định vị thế của Tracodi trong các mảng từ xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp cho đến xây dựng hạ tầng giao thông. Ngoài ra, cần phát huy, tìm kiếm cơ hội để phát triển những mảng truyền thống như thương  mại xuất khẩu, xuất khẩu lao động và khai thác đá.

Tracodi sẽ tập trung phát triển chiến lược kinh doanh cốt lõi là xây dựng (bao gồm hạ tầng, dân dụng và công nghiệp) với những lợi thế cùng thươnghiệu có được để thực hiện các công trình trọng điểm do các công ty thành viên Tập đoàn Bamboo Capital triển khai. Đồng thời nhằm tận dụng cơ hội Chính phủ vẫn tiếp tục đẩy mạnh giải ngân cho đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, Tracodi tìm kiếm cơ hội tham gia vào các dự án xây dựng công trình giao thông. Mục tiêu phấn đấu là một tổng thầu quản lý xây dựng có tầm cỡ trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

Đối với các mảng kinh doanh có thể sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi tình hình đại dịch Covid-19 sẽ điều chỉnh chiến lược kinh doanh thích ứng cũng như thận trọng trong công tác đầu tư mở rộng kinh doanh cho những mảng này. Đồng thời có thể xem xét thực hiện việc thoái vốn đối với những công ty có khả năng hoạt động không còn hiệu quả hoặc không còn phù hợp với chiến lược phát triển của Tracodi trong giai đoạn 2020- 2024.

Vũ Trang

Cổ phiếu AAH giảm sàn sau 7 phiên tăng trần

Đầu tư   •   Thứ sáu, 17/05/2024, 10:34 AM
Thị giá cổ phiếu AAH đã tăng trần một mạch từ ngày 8/5 đến 15/5, rồi giảm sàn xuống mức 5.900 đồng trong ngày 16/5.

Chỉ số VN-Index có thể tiếp tục lên ngưỡng 1.250 điểm

Đầu tư   •   Thứ sáu, 17/05/2024, 10:03 AM
TPB dự báo chỉ số VN-Index có thể tiếp tục tiến lên ngưỡng kháng cự 1.250, song BSC nhận định áp lực chốt lãi có thể xuất hiện ở ngưỡng này.

VN-Index giữ vững mốc trên 1.200 điểm trước kỳ nghỉ lễ

Đầu tư   •   Thứ sáu, 26/04/2024, 16:58 PM
Kết phiên giao dịch 26/4, chỉ số VN-Index tăng 4,55 điểm, giữ vững mốc trên 1.200 điểm trước kỳ nghỉ lễ.

Cổ phiếu VNE và HU1 vào diện cảnh báo

Đầu tư   •   Thứ sáu, 26/04/2024, 16:56 PM
Hai cổ phiếu VNE của Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam và HU1 của CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 vào diện cảnh báo từ ngày 25/4.

Công ty Hóa chất Minh Đức bị phạt hơn 440 triệu đồng

Đầu tư   •   Thứ sáu, 26/04/2024, 16:56 PM
Công ty Cổ phần Hóa chất Minh Đức bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt do không công bố thông tin theo quy định của pháp luật.