Thứ sáu, 03/02/2023, 08:19 AM
Đầu tư   •   Thứ bảy, 11/12/2021, 11:14 AM  •  11/12/2021, 11:14

Lịch sử giá cổ phiếu GAS và những thông tin cần biết

Giá cổ phiếu GAS có xu hướng tăng mạnh từ khi lên sàn. Kể từ tháng 11 năm 2021, giá cổ phiếu GAS có xu hướng giảm cho tới nay.

Lịch sử giá cổ phiếu GAS và những thông tin cần biết

Cổ phiếu GAS là của công ty nào?

Cổ phiếu GAS là của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), hiện đang được giao dịch trên sàn chứng khoán TP. HCM (HoSE).

Thông tin khái quát về Tổng Công ty Khí Việt Nam

Vốn điều lệ: 19.139.500.000.000 đồng.

Địa chỉ: Tòa nhà PV GAS TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM.

Số điện thoại: (028) 3781 6777

Số Fax: (028) 37815666 – 37815777

E-mail: pvgas@pvgas.com.vn

Website: www.pvgas.com.vn

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1990: Thành lập Công ty Khí đốt với nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, chế biến, tàng trữ, kinh doanh khí và các sản phẩm khí.

Năm 1995: Dòng khí đầu tiên từ bể Cửu Long được đưa vào bờ cung cấp cho hộ tiêu thụ khu vực Đông Nam Bộ.

Năm 1998: LPG & Condensate lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam.

Năm 2002: Dòng khí đầu tiên từ bể Nam Côn Sơn được đưa vào bờ cung cấp cho hộ tiêu thụ khu vực Đông Nam Bộ.

Năm 2003: Mạng cấp khí thấp áp đầu tiên hoàn thành.

Năm 2007: Dòng khí đầu tiên từ mỏ PM3 – 46 Cái Nước được đưa vào bờ cung cấp cho hộ tiêu thụ khu vực Tây Nam Bộ. Trở thành Tổng công ty Khí, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Năm 2011: Trở thành Công ty cổ phần.

Năm 2012: Niêm yết và giao dịch ngày đầu tiên cổ phiếu của PV GAS trên sàn chứng khoán TP. HCM.

Năm 2015: Dòng khí đầu tiên từ bể Sông Hồng được đưa vào bờ cung cấp cho hộ tiêu thụ khu vực Bắc Bộ.

Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 19.139,5 tỷ đồng.

Năm 2018: Nhà máy xử lý khí Cà Mau đi vào hoạt động, góp phần gia tăng giá trị khí từ nguồn PM3.

Năm 2020: Chuỗi dự án Nam Côn Sơn 2 (NCS2) đi vào vận hành, góp phần bổ sung đáng kể nguồn khí sụt giảm khu vực Đông Nam Bộ.

Ai là cổ đông nắm giữ nhiều cổ phiếu GAS nhất?

Số lượng cổ phiếu GAS đang được niêm yết trên sàn giao dịch là: 1.895.000.000 cổ phiếu.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) hiện đang nắm giữ nhiều cổ phiếu GAS nhất với 1.832.835.900 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 95,76%. Xếp sau là cổ đông Phan Quốc Nghĩa (hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam) với 70.000 cổ phiếu.

Lịch sử giá cổ phiếu GAS qua các năm

Lịch sử giá cổ phiếu GAS

Lịch sử giá cổ phiếu GAS. Nguồn đồ thị: TVSI

Từ khi lên sàn HoSE, giá cổ phiếu GAS nhìn chung có xu hướng tăng. Từ tháng 9 năm 2014, giá cổ phiếu GAS bắt đầu giảm mạnh rồi lại bật lên khá cao. Từ tháng 11 năm 2021, giá cổ phiếu GAS có xu hướng giảm cho tới nay.

Giá cổ phiếu GAS thấp nhất là bao nhiêu?

Giá cổ phiếu GAS thấp nhất là khoảng 21.560 đồng/cổ phiếu vào ngày 05/06/2012 (tính theo giá điều chỉnh).

Giá cổ phiếu GAS cao nhất là bao nhiêu?

Giá cổ phiếu GAS cao nhất là 125.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 28/10/2021 (tính theo giá điều chỉnh).

Có nên mua cổ phiếu GAS không?

Tình hình kinh doanh của GAS

Về các chỉ tiêu tài chính năm 2020, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 0% - 45% (Tổng doanh thu trên 65 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 10 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 8 nghìn tỷ đồng), đặc biệt lợi nhuận và nộp Ngân sách về đích trước kế hoạch 2 - 3 tháng. Tiếp tục duy trì cung cấp khí ổn định để sản xuất gần 20% sản lượng điện, 70% đạm, chiếm lĩnh 65% thị phần LPG cả nước.

Lợi nhuận trước thuế quý III/2021 của GAS đạt 3.084 tỷ đồng, tăng hơn 18% cùng kỳ năm trước, luỹ kế 9 tháng đạt 8.654 tỷ đồng, tăng hơn 10%.

Lợi nhuận sau thuế quý III/2021 của GAS đạt 2.464 tỷ đồng, tăng hơn 19% cùng kỳ 2020, luỹ kế 9 tháng đạt 6.822 tỷ đồng, tăng hơn 9% cùng kỳ năm trước, hoàn thành 97% kế hoạch năm (7.036 tỷ đồng).

Cần bao nhiêu tiền để mua cổ phiếu GAS?

Sàn HoSE hiện nay chỉ cho phép mua tối thiểu 100 cổ phiếu/lần mua. Với giá cổ phiếu GAS tại ngày 01/12/2021 là 98.500 đồng, nhà đầu tư cần chi ra ít nhất 9.850.000 đồng/lần mua.

Định hướng phát triển của GAS

Thực hiện các nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam làm cơ sở phát triển lâu dài của PV GAS.

Vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo công tác an ninh, an toàn các công trình khí hiện có.

Đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; Tiêu thụ, cung cấp khí và các sản phẩm khí tối đa cho khách hàng; Sản xuất và đẩy mạnh công tác phát triển bán lẻ LPG, gia tăng thị phần, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tập trung kiểm soát tiến độ, thu xếp, bố trí đủ vốn theo tiến độ giải ngân của dự án, đảm bảo đưa các dự án/chuỗi dự án vào vận hành đúng tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư. Thực hiện thanh quyết toán các dự án đã hoàn thành theo thời hạn quy định.

Quản lý/khai thác có hiệu quả các hợp đồng mua bán vận chuyển khí. Hoàn thành việc đệ trình các cấp có thẩm quyền, khách hàng về giá khí, cước phí cho nguồn hiện hữu cũng như các mỏ mới. Nghiên cứu, tìm kiếm, phát triển các nguồn khí mới trong, ngoài nước; Tham gia đầu tư thượng nguồn khi có điều kiện và đảm bảo hiệu quả.

Triển khai phương án cấp sớm LNG ngay khi được phê duyệt và chuẩn bị thị trường tiêu thụ LNG; Hoàn thiện xây dựng Đề án tổng thể phát triển hạ tầng nhập khẩu - phân phối - kinh doanh LNG và đẩy nhanh nghiên cứu các phương án: (i) Thu gom, vận chuyển khí mỏ Tuna đường ống về Việt Nam; (ii) Nâng công suất đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Nhơn Trạch/Hồ Chí Minh; (iii) Lựa chọn địa điểm xây dựng kho LPG/LNG tại miền Bắc; (iv) Triển khai phương án cấp LNG tại khu vực Tây Nam Bộ; (v) Tuyến ống cấp khí từ Hiệp Phước đến các Nhà máy điện Long An; ...

Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống và ứng phó với tác động kép của dịch Covid-19. Tăng cường thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí tối thiểu từ 5-10% cho từng khoản chi phí cụ thể, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc; Rà soát, sắp xếp nhân sự hiệu quả, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS. 

Thực hiện rà soát, sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ phù hợp với các văn bản của Nhà nước, Tập đoàn và tình hình thực tiễn tại Tổng công ty. Nâng cao công tác quản trị, tích cực giữ và mở rộng thị trường, rà soát và từng bước số hóa, đơn giản hóa hệ thống quản lý.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ; Kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty; Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, công tác kiểm tra, quản lý thu hồi công nợ, xây dựng phương án xử lý dứt điểm với công nợ tồn đọng, khoản bảo lãnh/ đảm bảo của PV GAS cho các đơn vị thành viên.

Link bài gốc

https://vietnamfinance.vn/lich-su-gia-co-phieu-gas-va-nhung-thong-tin-can-biet-20180504224262446.htm

Văn Kiên

Nhận định cổ phiếu ngày 27/5: PVT, MWG và SAB

Đầu tư   •   Thứ sáu, 27/05/2022, 09:24 AM
Nhận định cổ phiếu đáng chú ý của một số công ty chứng khoán đưa ra trước phiên giao dịch ngày 27/5, bao gồm: PVT, MWG và SAB.

Nhận định cổ phiếu ngày 26/5: TCB, FPT và HDG

Đầu tư   •   Thứ năm, 26/05/2022, 09:28 AM
Nhận định cổ phiếu đáng chú ý của một số công ty chứng khoán đưa ra trước phiên giao dịch ngày 26/5, bao gồm: TCB, FPT và HDG.

Nhận định cổ phiếu ngày 25/5: BID, MWG và HDG

Đầu tư   •   Thứ tư, 25/05/2022, 07:55 AM
Nhận định cổ phiếu đáng chú ý của một số công ty chứng khoán đưa ra trước phiên giao dịch ngày 25/5, bao gồm: BID, MWG và HDG.

Top 6 cổ phiếu ngành dệt may có vốn hóa hàng đầu

Đầu tư   •   Thứ ba, 24/05/2022, 22:24 PM
Có không ít cổ phiếu ngành dệt may trên sàn chứng khoán thu hút sự chú ý của giới đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu thế giới gia tăng.

Top 10 mã cổ phiếu ngành chứng khoán có vốn hoá lớn nhất

Đầu tư   •   Thứ ba, 24/05/2022, 10:45 AM
Cổ phiếu ngành chứng khoán có tính chu kỳ rất cao, thường biến động đồng pha với chỉ số đại diện thị trường chung VN-Index, nhưng với biên độ lớn hơn nhiều.