Thứ hai, 15/07/2024, 12:30 PM
Xã Hội   •   Thứ tư, 03/04/2024, 09:45 AM  •  03/04/2024, 09:45

Gia Lai lập 4 tổ kiểm tra đầu tư công, thu ngân sách

UBND tỉnh Gia Lai vừa lập 4 tổ công tác nhằm kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Theo đó, tổ công tác do các Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ kiểm tra xác định rõ các vướng mắc, điểm nghẽn ở cơ sở, thẩm quyền giải quyết. Các trưởng đoàn này trực tiếp chỉ đạo giải quyết tháo gỡ các vướng mắc trong đầu tư công.

Bên cạnh đó, quá trình kiểm tra sẽ xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công và thu ngân sách Nhà nước tại từng cơ quan, địa phương, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu. 

Các tổ công tác báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất, kiến nghị cụ thể các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gửi Chủ tịch UBND tỉnh trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra.

Đặc biệt, các tổ công tác này sẽ lựa chọn đúng các điểm nghẽn, nút thắt để tập trung giải quyết, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm. Quyết liệt tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, tổng kế hoạch vốn đầu tư công phân bổ tính đến ngày 26/3 của tỉnh Gia Lai gần 3.630 tỷ đồng (không bao gồm vốn kéo dài). Tính đến thời điểm trên, toàn tỉnh mới giải ngân được gần 185 tỷ đồng, ước chỉ đạt 5,1% kế hoạch vốn đã giao. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương giải ngân chỉ hơn 125 tỷ đồng, đạt 6,2% kế hoạch vốn đã giao. 

Đặc biệt, việc giải ngân vốn ngân sách Trung ương gần 60 tỷ, trên tổng số hơn 1.600 tỷ đồng,  mới đạt 3,7% kế hoạch vốn đã giao.

Ông Đinh Hữu Hòa, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, mục tiêu công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đạt tối thiểu 95%. Do đó, tỉnh tăng cường biện pháp đồng bộ và lập các tổ công tác để tháo gỡ khó khăn cho từng ngành, lĩnh vực...

"Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong quá trình thực hiện. Trong đó, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công. Tăng cường quản lý hiệu lực, hiệu quả đất đai, nhất là nguồn gốc đất, quy hoạch sử dụng các loại đất... hạn chế tối đa việc điều chỉnh phương án đền bù, bảo đảm tiến độ thực hiện", ông Đinh Hữu Hòa nói. 

PV

Bộ Tài chính luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, Bộ Tài chính luôn tích cực ủng hộ các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trong đó có Tập đoàn Samsung, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, sản xuất kinh doanh đảm bảo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vỹ làm Phó cục trưởng Cục Thuế Nghệ An

Xã Hội   •   Thứ sáu, 05/07/2024, 13:14 PM
Cục Thuế Nghệ An vừa tổ chức lễ Công bố quyết định của Tổng cục Thuế về việc bổ nhiệm Phó cục trưởng Cục Thuế Nghệ An.

Quốc hội thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước

Xã Hội   •   Thứ sáu, 05/07/2024, 13:13 PM
Sáng nay (7/6), Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 trong đó có Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Bà Chu Thanh Hường giữ chức Phó cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang

Xã Hội   •   Thứ sáu, 05/07/2024, 13:12 PM
Tổng cục Thuế quyết định bổ nhiệm bà Chu Thanh Hường - Trưởng phòng Kê khai và Kế toán thuế, Cục Thuế Bắc Giang giữ chức Phó cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang.

Các di tích lịch sử - văn hóa thu 4.100 tỷ đồng tiền công đức

Xã Hội   •   Thứ sáu, 05/07/2024, 13:11 PM
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số tiền thực thu tiền công đức, tài trợ trong năm 2023 của các di tích lịch sử - văn hóa là 4.100 tỷ đồng (không bao gồm các khoản công đức, tài trợ bằng hiện vật, công trình xây dựng; tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo).

Năm 2024, TKV được giao tổng doanh thu tăng nhưng lợi nhuận sau thuế giảm

Xã Hội   •   Thứ sáu, 05/07/2024, 13:11 PM
Theo quyết định của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, năm 2024 Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) được giao chỉ tiêu tổng doanh thu là 178.600 tỷ đồng (cao hơn năm 2023 hơn 15.000 tỷ đồng) nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ là 2.584 tỷ đồng (thấp hơn 500 tỷ đồng).