Thứ hai, 15/07/2024, 11:48 AM
Thương mại   •   Thứ sáu, 22/03/2024, 16:48 PM  •  22/03/2024, 16:48

Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng phòng vệ thương mại tháng 3/2024

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tháng 3/2024.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, căn cứ khoản 5 Điều 1 Thông tư số 42/2023/TT-BCT ngày 28/12/2023 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ của các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện được miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại trong vụ việc cụ thể được nêu tại phụ lục kèm theo thông báo

Do đó, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm các tài liệu được quy định tại Điều 14 và Phụ lục III Thông tư số 37/2019/TT-BCT.

Đồng thời Cục Phòng vệ thương mại lưu ý, trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp miễn trừ cho năm 2024 sắp sử dụng hết khối lượng miễn trừ được cấp, doanh nghiệp có thể nộp Hồ sơ bổ sung miễn trừ theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Thông tư số 37/2019/TT-BCT tại bất cứ thời điểm nào trong năm 2024.

Căn cứ Điều 15 và khoản 3 Điều 16 Thông tư số 37/2019/TT-BCT, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị doanh nghiệp gửi Hồ sơ đề nghị miễn trừ trước 17h ngày 15/4/2024.

Hồ sơ gửi đến Cổng dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: https://dichvucong.moit.gov.vn; hoặc gửi trực tiếp đến Cục Phòng vệ thương mại theo địa chỉ: Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương, địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (+84-24) 7303 7898.

PV
Theo Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp

Tiết kiệm hơn 83 nghìn tỷ đồng kinh phí, vốn nhà nước

Thương mại   •   Thứ sáu, 17/05/2024, 10:09 AM
Báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho hay, tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước năm 2023 theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương là 83.087 tỷ đồng.

Dây thép Việt Nam có nguy cơ bị Canada điều tra phòng vệ thương mại

Thương mại   •   Thứ tư, 06/03/2024, 19:06 PM
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ Canada điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với mặt hàng dây thép nhập khẩu từ Việt Nam.

Xuất khẩu gạo có thể mang về hơn 5 tỷ USD trong năm 2024

Thương mại   •   Thứ ba, 23/01/2024, 13:10 PM
Năm 2024, xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ tiếp tục thuận lợi do thế giới thiếu hụt và dự báo có thể mang về khoảng 5,3 tỷ USD.

Lợi nhuận trước thuế của Viettel Contruction đạt gần 533 tỷ đồng trong 10 tháng

Thương mại   •   Thứ hai, 20/11/2023, 11:52 AM
Lợi nhuận trước thuế 10 tháng của Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel đạt 532,9 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ và thực hiện được 86,9% kế hoạch lợi nhuận năm 2023.