Thứ năm, 18/07/2024, 13:05 PM
Ngân hàng   •   Thứ ba, 23/01/2024, 20:57 PM  •  23/01/2024, 20:57

Techcombank của Chủ tịch Hồ Hùng Anh đang có 176.804 tỷ đồng cho vay bất động sản

Tính đến cuối năm 2023, dư nợ trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) do ông Hồ Hùng Anh làm Chủ tịch HĐQT lên đến 176.804 tỷ đồng, chiếm 34,09% tổng dư nợ. Đặc biệt, dư nợ của hoạt động kinh doanh bất động sản trong năm 2023 tăng thêm gần 68.000 tỷ đồng.

Cho vay kinh doanh bất động sản tăng mạnh

Ngân hàng Techcombank vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023 cho thấy, tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của Techcombank đạt 849.482 tỷ đồng, tăng 21,52% so với đầu năm tương đương 150.449 tỷ đồng.

Tiền gửi của khách hàng đạt 454.661 tỷ đồng, tăng 26,86%, tương đương 96.257 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 181.474 tỷ đồng giúp tỷ lệ CASA ở mức rất cao 39,9% so với mức 37% của đầu năm. Ngoài ra, Techcombank còn có 84.703 tỷ đồng giấy tờ có giá (trong đó có 32.207 tỷ đồng trái phiếu), tăng 149,08% tương đương 50.697 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng đạt 518.642 tỷ đồng, tăng 23,33% tương đương 98.118 tỷ đồng, trong đó có 204.861 tỷ đồng cho vay cá nhân, chiếm tỷ lệ 39,5% tổng dư nợ, giảm mạnh từ mức 51,71% tổng dư nợ của đầu năm. Trong kỳ, cho vay cá nhân giảm 12.591 tỷ đồng (giảm 5,79%).

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh bất động sản đến cuối năm 2023 đạt con số “ấn tượng” với dư nợ 176.804 tỷ đồng, tăng 62,5% tương đương gần 68.000 tỷ đồng. Dư nợ của hoạt động kinh doanh bất động sản đang chiếm 34,09% tổng dư nợ của Techcombank, tăng mạnh so với mức 25,87% hồi đầu năm. 

Hiện nay, tài sản đảm bảo của Techcombank nắm giữ làm tài sản thế chấp trị giá 1.079.346 tỷ đồng. Trong đó, bất động sản 541.301 tỷ đồng, động sản 24.199 tỷ đồng, giấy tờ có giá 130.156 tỷ đồng, tài sản đảm bảo khác 383.690 tỷ đồng.

Techcombank đang có 5.999 tỷ đồng nợ xấu, tăng 2.181 tỷ đồng, tăng 57,15%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,16%, tăng 0,25 điểm phần trăm so với đầu năm.

Lợi nhuận giảm nhưng vượt kế hoạch 

Trong quý 4/2023, Techcombank đạt 5.773 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 21,6% so cùng kỳ năm trước, tương đương 1.027 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2023, Techcombank đạt 22.888 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước tương đương 2.680 tỷ đồng. Với kết quả này, Techcombank vượt 4,04% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2023 (22.000 tỷ đồng).

Năm vừa qua, cho vay khách hàng tại Techcombank tăng đến 23,33% tương đương 98.118 tỷ đồng và đạt 518.642 tỷ đồng. Điều này giúp thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tại Techcombank đạt 56.708 tỷ đồng, tăng 26,71% so với cùng kỳ (11.955 tỷ đồng), trong đó, thu nhập lãi cho vay tăng đột biến 33,9% so với cùng kỳ năm trước tương đương 11.610 tỷ đồng và đạt 45.858 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí lãi và các chi phí tương tự tăng đến 100,63% so với cùng kỳ tương đương 14.554 tỷ đồng và đạt 29.017 tỷ đồng. Trong đó, trả lãi tiền gửi tăng 98,91% so với cùng kỳ  tương đương 9.112 tỷ đồng và đạt 18.324 tỷ đồng.

Điều này dẫn đến hoạt động cốt lõi là thu nhập lãi thuần chỉ đạt 27.691 tỷ đồng, giảm 8,6% so với cùng kỳ, tương đương 2.599 tỷ đồng). Đồng thời thu nhập lãi thuần chỉ còn chiếm 69,1% tổng thu nhập hoạt động, giảm mạnh từ mức 74,7% của năm 2022.

Ngoài những hạn chế nêu trên, các hoạt động còn lại của Techcombank đều khởi sắc, trong đó lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 6,9% so với cùng kỳ, ghi nhận ở mức 562 tỷ đồng, đạt 8.715 tỷ đồng. Trong đó, dịch vụ thanh toán và tiền mặt có sự tăng trưởng đột biến 37,4% so với cùng kỳ tương đương 2.456 tỷ đồng, đạt 9.023 tỷ đồng. Sau hàng loạt “lùm xùm” của ngành bảo hiểm thì dịch vụ hợp tác bảo hiểm đã tuột dốc không phanh 61,88% so với cùng kỳ năm trước, tương đương giảm 1.083 tỷ đồng, đạt 667 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 196 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ 275 tỷ đồng. Trong đó, công cụ tài chính phái sinh tiền tệ tăng trưởng 39,63% so với kỳ trước ( tăng 987 tỷ đồng), đạt 3.477 tỷ đồng.

Mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 65 tỷ đồng lãi thuần trong khi năm trước lỗ 252 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2023, giá trị chứng khoán kinh doanh (trái phiếu Chính phủ, trái phiếu do các tổ chức tín dụng khác trong nước phát hành) đạt 4.433 tỷ đồng.

Mua bán chứng khoán đầu tư đạt 926 tỷ đồng lãi thuần, tăng 117,6% so với cùng kỳ tương đương 500 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/12/2023, chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán của Techcombank trị giá 105.356 tỷ đồng, gồm 24.411 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, chính quyền địa phương; 37.303 tỷ đồng chứng khoán nợ do các tổ chức tín dụng khác trong nước phát hành; 42.509 tỷ đồng chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành.

Hoạt động khác ghi nhận 2.434 tỷ đồng lãi thuần, tăng 12,3% so với năm trước  tương đương 267 tỷ đồng, trong đó, bán bất động sản đầu tư đã mang về cho Techcombank 731 tỷ đồng lợi nhuận trong khi năm trước, ngân hàng không ghi nhận hoạt động kinh doanh này. 

Góp vốn, mua cổ phần ghi nhận lãi 35 tỷ đồng, tăng 295,4% so với cùng kỳ năm trước ghi nhận 26 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2023, giá trị khoản góp vốn, đầu tư dài hạn của Techcombank đạt 4.046 tỷ đồng, tăng rất mạnh so với 13 tỷ đồng của đầu năm.

Như vậy, tổng thu nhập hoạt động của Techcombank đạt 40.061 tỷ đồng, giảm nhẹ 466 tỷ đồng, tương 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng 229 tỷ đồng, tăng 1.8% so với cùng kỳ năm trước lên 13.252 tỷ đồng và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 1.985 tỷ đồng tương đương 102,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3.921 tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận trước thuế giảm 2.680 tỷ đồng tương đương 10,5%, chỉ còn 22.888 tỷ đồng.

Lương và các chi phí liên quan chỉ tăng nhẹ 0,89% so với cùng kỳ tương đương 58 tỷ đồng, đạt 6.574 tỷ đồng và chiếm 49,6% chi phí hoạt động nhưng số lượng nhân sự của Techcombank đã giảm 725 người nên thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên đạt 46 triệu đồng/người/tháng tăng so với mức 44 triệu đồng/người/tháng của năm 2022.

PV
Theo Tạp chí điện tử Doanh nghiệp và Thương hiệu

Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 10/2023

Tháng 10, ngân hàng Agribank tiếp tục giảm lãi suất tiền gửi đối với các kỳ hạn. Theo đó, khung lãi suất được áp dụng cho khách hàng cá nhân về trong khoảng 3 - 5,5%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Chính phủ yêu cầu giảm mặt bằng lãi suất cho vay 1 - 2%

Ngân hàng   •   Thứ sáu, 05/07/2024, 13:14 PM
Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số để phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay 1 - 2%.

Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ xử lý vướng mắc trong sử dụng xác thực bằng sinh trắc học

Ngân hàng   •   Thứ sáu, 05/07/2024, 13:13 PM
Ngân hàng Nhà nước vừa có hướng dẫn một số nội dung triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, đáng chú ý là nội dung về xác thực sinh trắc học.

BIDV hạ giá cả trăm tỷ khoản nợ của doanh nghiệp điện gió Tân Thượng

Ngân hàng   •   Thứ hai, 06/05/2024, 16:59 PM
Ngân hàng BIDV vừa thông báo lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản đối với khoản nợ hơn 558 tỷ đồng của CTCP Năng lượng Tân Thượng.

Lãi thuần của LPBank đạt hơn 3.400 tỷ đồng

Ngân hàng   •   Thứ sáu, 26/04/2024, 16:57 PM
Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã: LPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024 với những con số đáng chú ý.

Ngân hàng ACB: Lợi nhuận giảm, nợ có khả năng mất vốn chiếm gần 65% tổng nợ xấu

Ngân hàng   •   Thứ sáu, 26/04/2024, 16:57 PM
Kết thúc quý 1/2024, lợi nhuận của ACB là 4.892 tỷ đồng, giảm 5% so cùng kỳ do tăng trích lập dự phòng. Cùng đó, tỷ lệ nợ xấu của nhà băng này cũng tăng từ 1,2% lên 1,4%. Nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng 21% lên 4.733 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 65% tổng nợ xấu.