Thứ sáu, 03/05/2024, 15:42 PM
Xã Hội   •   Thứ sáu, 03/05/2024, 15:41 PM  •  03/05/2024, 15:41

Tập đoàn Lộc Trời nợ nông dân An Giang hơn 204,6 tỷ đồng tiền mua lúa

Tính đến ngày 24/4/2024, Tập đoàn Lộc Trời đã thanh toán được 235,192 tỷ đồng cho các hộ trồng lúa, số tiền còn lại chưa thanh toán cho nông dân là 204,697 tỷ đồng.

Nợ tiền mua lúa của nông dân hàng trăm tỷ đồng

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh An Giang, trong vụ Đông Xuân 2023-2024 diện tích liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa, là 31.298 ha, với 27 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ với 25 Hợp tác xã (HTX), 2 Liên hiệp HTX và các tổ, nhóm nông dân. 

Tiến độ thu mua đến nay đạt 22.486 ha, hiện nay các doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình thu mua lúa của nông dân tham gia ký kết. Trong đó, phần lớn diện tích liên kết sản xuất và tiêu thụ với Tập đoàn Lộc Trời, vụ Đông Xuân 2023-2024 Tập đoàn Lộc Trời đã ký hợp đồng tiêu thụ trên 16.070 ha. Đến nay, Tập đoàn Lộc Trời đã thực hiện thu mua 10.501 ha.

Ngày 11/4/2024, Sở NN&PTNT đã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức cuộc họp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời về tình hình liên kết tiêu thụ lúa trong vụ Đông Xuân 2023-2024.

Theo đại diện Tập đoàn Lộc Trời thì tổng số tiền mua lúa mà Tập đoàn chưa thanh toán cho nông dân tại An Giang là hơn 245,618 tỷ đồng (của 928 nông dân), thời gian nợ lâu nhất là 30 ngày, tập trung trên địa bàn các huyện: Châu Phú, Phú Tân, Tri Tôn, Thoại Sơn và Châu Thành. 

Nguyên nhân do lượng lúa thu hoạch đồng loạt dẫn đến khó khăn trong thu xếp dòng tiền từ vay vốn của các ngân hàng để thanh toán cho nông dân chưa kịp thời; Tập đoàn Lộc Trời tham gia xuất khẩu với số lượng lớn, tuy nhiên tiền thanh toán của khách hàng quốc tế trả chậm dẫn đến nguồn tiền thanh toán cho người dân không đúng theo hợp đồng.

Phương thức vay của các ngân hàng có thay đổi nên Tập đoàn Lộc Trời khó khăn trong tiếp cận vốn vay.

Đại diện Tập đoàn Lộc Trời đã cam kết thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong việc thanh toán tiền mua lúa: Tích cực làm việc với các ngân hàng, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, ưu tiên giải ngân tiền mua lúa trong dân; cam kết hỗ trợ lãi suất 0.6%/tháng (7.2%/năm) cho việc trễ hạn từ ngày thứ 6 trở đi (tính từ ngày cân lúa); cung cấp thuốc, phân, giống cho nợ đến cuối vụ để nông dân kịp thời tổ chức lại sản xuất đúng theo lịch mùa vụ Hè Thu 2024. 

Khẩn trương chi trả như cam kết và trả dứt điểm toàn bộ số tiền còn nợ nông dân chậm nhất đến ngày 26/4/2024; cam kết tiếp tục đồng hành, thực hiện các vùng nguyên liệu, đặc biệt là tham gia vào thực hiện đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 như các cam kết trước đây. 

Tuy nhiên đến ngày 24/4/2024, tình hình Tập đoàn Lộc Trời có khả năng không hoàn thành được các nội dung như cam kết. Do đó, Sở NN&PTNT tiếp tục chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức cuộc họp cùng đại diện Tập đoàn Lộc Trời (lần 2).

Tại cuộc họp, đại diện Tập đoàn Lộc Trời cho biết, từ ngày 11/4/2024 đến ngày 24/4/2024, Tập đoàn tiếp tục thanh toán một phần tiền mua lúa cho nông dân được 56,835 tỷ đồng. Luỹ kế đến ngày 24/4/2024, Tập đoàn Lộc Trời đã thanh toán được 235,192 tỷ đồng, số tiền còn lại chưa thanh toán cho nông dân là 204,697 tỷ đồng (bao gồm 15,912 tỷ đồng tiền mua lúa của nông dân sau ngày 11/4/2024). 

Cũng tại cuộc họp Tập đoàn Lộc Trời tiếp tục nêu lý do thanh toán tiền lúa cho nông dân không đúng như cam kết tại biên bản làm việc ngày 11/4/2024 là do chưa thu xếp kịp dòng tiền từ việc vay vốn của các ngân hàng để thanh toán cho nông dân như cam kết. 

Tập đoàn Lộc Trời tham gia xuất khẩu với số lượng lớn, tuy nhiên tiền thanh toán của khách hàng quốc tế trả chậm dẫn đến nguồn tiền thanh toán cho người dân chậm trễ. 

Trước tình hình trên, ngoài các cam kết trước đây vào ngày 11/4/2024, đại diện Tập đoàn Lộc Trời cam kết tiếp tục khẩn trương làm việc với các ngân hàng, đối tác để ưu tiên giải ngân tiền cho Tập đoàn Lộc Trời để Tập đoàn Lộc Trời chi trả tiền mua lúa cho nông dân.

Tập đoàn Lộc Trời cam kết chi trả lãi suất 0.8%/tháng (9.6%/năm) cho nông dân từ ngày 27/4/2024 trở về sau. Thời gian cam kết chi trả: mỗi tuần trả một phần và trả dứt điểm đến ngày 20/5/2024.

Trong trường hợp nông dân, hợp tác xã có nguyện vọng muốn trao đổi trực tiếp, Tập đoàn Lộc Trời sẽ bố trí nhân viên tiếp nông dân tại các nhà máy lương thực và trụ sở/văn phòng của Tập đoàn Lộc Trời.

Đề nghị thanh toán dứt điểm tiền mua lúa cho nông dân

Sở NN&PTNT tỉnh An Giang đề nghị Tập đoàn Lộc Trời nhanh chóng thực hiện thỏa thuận cụ thể với nông dân, hợp tác xã …đã thu mua lúa để có sự đồng thuận, thống nhất từ nông dân. Thực hiện việc thanh toán ưu tiên với những người dân có thời gian nợ lâu; đồng thời nắm bắt và xử lý kịp thời những trường hợp người dân cần tiền trả nợ ngân hàng, nhu cầu thiết yếu phục vụ gia đình. 

Triển khai công tác tiếp nông dân, hợp tác xã tại các nhà máy, chi nhánh và các điểm tư vấn ở các vùng nguyên liệu của Tập đoàn Lộc Trời. Cần lắng nghe nông dân trình bày và thống nhất phương án phù hợp nhất với nông dân. 

Quán triệt đầy đủ thông tin đến lực lượng nhân viên làm việc trực tiếp với nông dân về việc thanh toán chậm trễ, không đúng theo cam kết; thực hiện việc chi trả lãi suất sau ngày 26/4/2024 với mức lãi suất 0,8%/tháng (9,6%/năm). 

Khẩn trương tìm giải pháp thanh toán dứt điểm thu mua lúa cho nông dân. Sau mỗi đợt chi trả cho nông dân, cần công khai cho người dân được biết và cập nhật thông tin thường xuyên đến Sở NN&PTNT, các đơn vị liên quan biết.

Tập đoàn Lộc Trời chưa thanh toán cho nông dân tại An Giang là 204,697 tỷ đồng

Thường xuyên thông tin, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện gói tín dụng của các ngân hàng, đối tác kinh doanh đến Sở NN&PTNT để báo cáo UBND tỉnh, thông tin các đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện.

Nhằm để việc thanh toán dứt điểm tiền thu mua lúa của dân qua hợp đồng liên kết với Tập đoàn Lộc Trời, chuẩn bị tốt công tác liên kết sản xuất vụ Hè Thu 2024 và các vụ tiếp theo, Sở NN&PTNT tỉnh An Giang tiếp tục theo dõi, đề nghị lãnh đạo Tập đoàn Lộc Trời chủ động tổ chức đối thoại với bà con nông dân và cam kết cụ thể thời gian thanh toán, chi trả lãi suất cho nông dân. 

Tiếp tục ghi nhận các thông tin phản ánh của địa phương, người dân; chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành và địa phương; kịp thời trao đổi, làm việc với phía Tập đoàn Lộc Trời có biện pháp xử lý nhanh chóng để việc sản xuất lúa tại các địa phương được thuận lợi, đúng theo lịch thời vụ của ngành nông nghiệp.

Sở NN&PTNT sẽ bố trí bộ phận tiếp công dân và đề nghị Tập đoàn Lộc Trời cử nhân viên thường xuyên túc trực cùng Sở để tiếp dân được chu đáo, lắng nghe ghi nhận thông tin và có ý kiến phản hồi cho nông dân rõ phương án và lộ trình trả nợ tiền lúa cụ thể cho nông dân.

Cùng các sở, ngành có liên quan khẩn trương làm việc với Tập đoàn Lộc Trời xác định lượng lúa thu mua của dân tại các nhà máy và rà soát danh sách những nông dân mà Tập đoàn Lộc Trời chưa thanh toán hoặc thanh toán chưa đủ để báo cáo UBND tỉnh.

PV
Theo Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu

VAMC có thể được mua nợ xấu theo giá thị trường, bán nợ xấu cho cá nhân

Theo dự thảo Thông tư mới, việc mua nợ xấu của VAMC được thực hiện theo giá trị thị trường. VAMC bán nợ xấu, tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu có thể cao hơn hoặc thấp hơn dư nợ gốc của khoản nợ xấu; được bán nợ xấu cho pháp nhân, cá nhân.

Đồng Nai xuất khẩu nông sản đạt hơn 625 triệu USD

Xã Hội   •   Thứ sáu, 26/04/2024, 16:58 PM
Trong gần 4 tháng của năm 2024, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xuất khẩu 4 loại nông sản là cà phê, nhân hạt điều, hạt tiêu và cao su được hơn 625 triệu USD.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương

Xã Hội   •   Thứ sáu, 26/04/2024, 16:54 PM
Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 312/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Bưu chính Viettel lên kế hoạch lãi sau thuế 370 tỷ năm 2024

Xã Hội   •   Thứ sáu, 12/04/2024, 09:58 AM
Bưu chính Viettel tiếp tục thu hẹp mảng bán sim thẻ điện thoại nên kế hoạch doanh thu và lãi sau thuế năm nay của doanh nghiệp đều giảm so với năm 2023.

Bức tranh tài chính ảm đạm của Xây dựng Hòa Bình

Xã Hội   •   Thứ sáu, 12/04/2024, 09:55 AM
Báo cáo tài chính của HBC cho thấy vốn chủ sở hữu của tập đoàn từ 1.191 tỷ đồng đã giảm xuống chỉ còn gần 93,381 tỷ đồng, giảm đến hơn 92% so với năm 2022. Doanh nghiệp cũng báo nợ phải trả lên đến con số gần 15.156 tỷ đồng.